V meste rozmiestňujeme kontajnery na drobný elektroodpad

Táto informácia bola publikovaná od 13. 11. 2020 do 20. 11. 2020

Pezinok je opäť o čosi ekologickejší. Prispeli k tomu nové kontajnery na drobný elektroodpad. Deväť červeno-bielych zberných nádob pribudne v rôznych častiach mesta.

Mesto zabezpečilo 9 nových nádob. Do jedného kontajnera sa zmestí zhruba 200 – 250 kilogramov drobného elektroodpadu. Doba naplnenia je v priemere 2 mesiace.  Jedna nádoba na drobný elektroodpad pripadá na približne 3 000 obyvateľov. Budú rozmiestnené vo všetkých častiach mesta, najmä však na sídliskách, kde sa nachádza najviac ľudí. Ide napríklad o ulice 1. mája, Moyzesova, Gorkého či Bystrická.

„Každý z kontajnerov má vlastný senzor, ktorý sníma naplnenosť kontajnera. My v podstate vieme okamžite plný kontajner prísť vysypať. Dokonca ľudia si vedia stiahnuť aplikáciu od spoločnosti Sensoneo a z pohodlia domova sa vedia pozrieť, na koľko percent je ten ich kontajner v blízkosti naplnený. Keby bol naplnený na 100 percent, vedia si nájsť lokalitu s prázdnejšou nádobou, kde elektroodpad  môžu vyhodiť,“ vysvetlil Tomáš Štefančík, zástupca spoločnosti ASEKOL SK.

Kontajnery pre drobný elektroodpad sú určené pre elektrospotrebiče do 55 cm - spotrebná elektronika vrátane príslušenstva  ako napríklad video a DVD prehrávače, rádioprijímače, hifi veže, magnetofóny, diaľkové ovládače, slúchadlá, videokamery, fotoaparáty, malé elektrické a elektronické hudobné nástroje, drobnú výpočtovú techniku ako kalkulačky, herné konzoly, elektrické hračky či batérie a akumulátory. Do červeno-bielych kontajnerov nepatria monitory, televízory, žiarivky či výbojky.

„Mestu záleží na tom, v akom prostredí žijú jeho obyvatelia. Chceme, aby čo najmenej odpadu končilo na skládke či vo voľnej prírode. Väčšina vyradených elektrospotrebičov sa dá opätovne využiť pri výrobe ďalších výrobkov. Odovzdaním starého elektrospotrebiča na zberný dvor, do predajne elektrospotrebičov alebo do špeciálnej nádoby na elektroodpad sa zabezpečí jeho ekologická recyklácia. To znamená, že starý elektrospotrebič je možné použiť v ďalšej výrobe a spracovaní. Umiestnenie kontajnerov na drobný elektroodpad opäť zvýši kvalitu a komfort nakladania s odpadom a rovnako zvýši komfort bývania pre našich občanov,“ vysvetlil primátor mesta Igor Hianik.

O veľký elektroodopad sa v Pezinku stará ENVIDOM, teda  Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu. Už teraz si cez stránku www.zberelektroodpadu.sk môžu Pezinčania objednať bezplatný vývoz veľkorozmerného elektroodpadu, ktorý sa uskutoční  5. decembra 2020. Nepotrebné práčky, chladničky či mikrovlnky im odvezú priamo z miesta ich bydliska. Ak nahlásia do zberu aspoň jeden väčší spotrebič, spolu s ním odvezú aj iné menšie spotrebiče.

Triedenie drobného elektroodpadu má pre každého z nás obrovský význam. Elektroodpad je totiž momentálne najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu. V domácnostiach krajín Európskej únie sa ročne vyprodukuje asi 8 miliónov ton tohto odpadu. Okolo 50 až 80 % elektroodpadu je pritom opätovne použitých priamo na výrobu nových elektrozariadení.