Budova Mestského úradu je od 18. novembra opäť otvorená pre verejnosť

Táto informácia bola publikovaná od 16. 11. 2020 do 23. 11. 2020

Mesto Pezinok oznamuje, že Mestský úrad vrátane Klientskeho centra a kancelárie primátora sú od stredy 18. novembra 2020 pre verejnosť OTVORENÉ.


ÚRADNÉ  HODINY MESTSKÉHO ÚRADU:

pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h
utorok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h
streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 17.00 h
štvrtok: neúradný deň
piatok: 8.00 - 12.00 h


KLIENTSKE CENTRUM
Úradné hodinu neplatia pre klientske centrum - podateľňu, overovanie a evidenciu obyvateľstva a pokladňu. Tieto pracoviská sú pre verejnosť otvorené aj počas neúradných dní v čase 9:00 – 11:30 a 12:30 – 14:30 h.


Stavebný úrad a referát rozvoja mesta:

pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h
streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 17.00 h

Ostatné úradné dni je možné Stavebný úrad a referát rozvoja mesta kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Žiadosti a iné podnety je možné doručovať do podateľne každý pracovný deň.


Kancelária primátora:

pondelok: 8.00 - 11.00 13.00 - 16.00
utorok: 13.00 - 16.00
streda: 8.00 - 11.00 13.00 - 17.00
štvrtok: 9.00 - 12.00


SCHRÁNKA PRE OBČANOV
Klienti môžu naďalej vybaviť svoje podania aj vhodením do schránky na to určenej, ktorá sa nachádza pri vchodových dverách do Mestského úradu.
Pracovník podateľne bude pravidelne denne schránku kontrolovať a podania evidovať.
Podateľňa bude zasielať scany prijatých podaní s vyznačeným dátumom prijatia na emailovú adresu žiadateľa.
V prípade, že žiadateľ nemá zriadenú elektronickú schránku, prijatie mu bude oznámené telefonicky na ním uvedenom telefonickom kontakte a v poznámke
pracovníčka podateľne uvedie kontakt a dátum, kedy oznámila termín žiadateľovi.


MESTSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Od stredy 18.novembra sa otvára aj Mestské informačné centrum.

Otváracie hodiny:

pondelok: 11.00 – 15.30 h
utorok: 9.00 - 13.00      13.30 - 17.00 h
streda: 9.00 - 13.00      13.30 - 17.00 h
štvrtok: 9.00 - 13.00      13.30 - 17.00 h
piatok: 9.00 - 13.00      13.30 - 17.00 h
sobota: 9.00-12.00 h