Budova Mestského úradu bude od pondelka (21. 12. 2020) pre verejnosť zatvorená

Táto informácia bola publikovaná od 18. 12. 2020 do 21. 12. 2020

Mesto Pezinok oznamuje verejnosti, že Mestský úrad vrátane Klientskeho centra je od 21. decembra 2020 do 31. decembra 2020 pre verejnosť  ZATVORENÝ.

Výnimkou ostáva MATRIČNÝ  ÚRAD (pre prípad úmrtí a nahlásenia sobášov), ktorý bude mať pre verejnosť nasledujúce úradné hodiny:

28. 12. 2020 - 30. 12. 2020 8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.00 h
31. 12. 2020 8.00 - 11.30 h

 

V termíne 21. 12. 2020 až 23. 12. 2020:  

 • budú jednotlivé oddelenia MsÚ poskytovať služby v štandardných úradných hodinách, ale výlučne elektronicky, telefonicky resp. poštou.

 

V termíne 28. 12. 2020 až 31. 12. 2020:

 • Matričný úrad (iba pre prípad úmrtí a nahlásenia sobášov) kontaktujte na tel. č. 033/69 01 133. Pracovníčka Vás vyzdvihne pri vstupných dverách do Klientskeho centra.
 • Matričný úrad nebude počas uvedených dní vykonávať overovanie podpisov.
 • Prípadné žiadosti a iné materiály pre podateľňu vhadzujte do pripravenej schránky pri vchode do Mestského úradu.

 

Mestský úrad bude pre verejnosť opätovne otvorený od pondelka 4. januára 2021 v štandardných úradných hodinách.

Keďže pokladňa Mestského úradu bude v uvedenom termíne tiež zatvorená, občania a podnikatelia môžu na prípadné platby mestu použiť nasledovné účty:

 • Daň z nehnuteľností
  Prima banka: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
 • Komunálny odpad – Právnické osoby
  VÚB banka: SK 43 0200 0000 0030 9466 8258
 • Komunálny odpad – Fyzické osoby a chatári
  Tatra banka: SK 78 1100 0000 0026 4171 0001
 • Všetky ostatné platby
  Prima banka: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001

 

Mestský úrad bude pre verejnosť opätovne otvorený od pondelka 4. januára 2021 v štandardných úradných hodinách.