Mestský úrad je do 3. januára 2021 zatvorený

Táto informácia bola publikovaná od 22. 12. 2020 do 29. 12. 2020

Budova Mestského úradu v Pezinku je od 21. 12. 2020 do 03. 01. 2021 zatvorená. Služby neposkytuje ani Klientske centrum.

Od 21. 12. 2020 do 23. 12. 2020 poskytujú jednotlivé oddelenia Mestského úradu služby výlučne elektronicky, telefonicky, resp. poštou v štandardných úradných hodinách.

Mrzí nás, že z dôvodu karantény našich pracovníčok od 21. 12. 2021 do 03. 01. 2021 nemôžeme zabezpečiť prevádzku na Matričnom úrade (ani pred sviatkami, ani medzi sviatkami). Telefónne číslo 033/6901 133 nebude dostupné. Zároveň nebude možné overiť zmluvy ani podpisy.  

IBA V PRÍPADE ÚMRTIA zabezpečíme vybavenie potrebných dokladov rodinám pozostalých. V tomto prípade je potrebné zatelefonovať na stálu službu Mestskej polície, tel. č.: 033/6901 182, kde sa nahlási informácia o úmrtí (v krajnom prípade môžu prísť pozostalí aj osobne). Mestská polícia bude v takýchto súrnych prípadoch kontaktovať pracovníčku matriky v karanténe, ktorá bude situáciu riešiť.

Žiadosti a iné materiály pre podateľňu môžu občania vhadzovať do pripravenej schránky pri vchode do Mestského úradu.

Pokladňa Mestského úradu bude v uvedenom termíne zatvorená tiež, no občania a podnikatelia môžu prípadné platby mestu poukázať na nasledovné účty: 

 • Daň z nehnuteľností
  Prima banka: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
 • Komunálny odpad – Právnické osoby
  VÚB banka: SK 43 0200 0000 0030 9466 8258
 • Komunálny odpad – Fyzické osoby a chatári
  Tatra banka: SK 78 1100 0000 0026 4171 0001
 • Všetky ostatné platby
  Prima banka: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001

 

Mestský úrad bude opäť otvorený od 4. januára 2021 v štandardných úradných hodinách.