Distribúcia nádob na kuchynský odpad pokračuje, zber sa začne v marci

Táto informácia bola publikovaná od 23. 02. 2021 do 28. 02. 2021

Distribúcia nádob na kuchynský odpad pokračuje, zber sa začne v marciK zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, pribudne už od marca aj zber kuchynského odpadu. Aktuálne pokračuje distribúcia košíkov na kuchynský odpad do pezinských domácností. Rozmiestnenie nádob na sídliskách a medzi rodinnými domami je naplánované na prvý marcový týždeň.

V polovici februára začalo mesto distribuovať do pezinských domácností tzv. štartovacie balíčky – 10-litrový košík, rolku s 25-timi biologicky rozložiteľnými vreckami a propagačný leták s informáciami k správnemu triedeniu. Do rodinných domov zabezpečuje roznos Mestský podnik služieb. Distribúcia nádob do bytových domov sa realizuje prostredníctvom správcov domov alebo domových dôverníkov.

Vo štvrtok 25. februára v čase od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 15.30 h vo výmenníkovej stanici na sídlisku Sever (pri 12-poschodovom bytovom dome na Svätoplukovej ulici č. 5) budú zamestnanci mesta odovzdávať nádoby domovým dôverníkom alebo správcom bytových domov z nasledujúcich ulíc:

 • 1. mája
 • Bernolákova
 • Bratislavská
 • Bystrická
 • Hrnčiarska
 • Novomeského
 • Majakovského
 • Moyzesova
 • Muškátová
 • Silvánová
 • Suvorovova
 • Za hradbami


Pre odpad z košíkov budú určené 240-litrové nádoby hnedej farby, ktoré spoločnosť Petmas, s.r.o. v najbližších dňoch rozmiestni na sídliská aj medzi rodinné domy. Zber bude vykonávať jedenkrát týždenne. Odpad poputuje do bioplynovej stanice v Budči, kde sa zhodnotí do podoby elektrickej energie, tepla a digestátu.