Pri sčítaní sú vaše údaje chránené

Táto informácia bola publikovaná od 02. 03. 2021 do 06. 03. 2021

Pri sčítaní sú vaše údaje chránenéPri projekte Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 je ochrana osobných údajov obyvateľov prioritou a bezpečnosť zberu a spracovania údajov je základnou podmienkou realizácie sčítania. Údaje, ktoré poskytnete počas sčítania Štatistickému úradu, sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou.  

Štatistický úrad spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov SR. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt, zabezpečujúci optimálny režim ochrany všetkých údajov. Dáta sú spracované výlučne pre potreby sčítania a nedostanú sa k tretím stranám. Ochrana osobných údajov sa realizuje aj prostredníctvom hašovania, pseudoanonymizácie a anonymizácie. Každý zamestnanec, ktorý pracuje na projekte sčítania, je poučený o ochrane osobných údajov. Všetky osoby, ktoré pri výkone funkcií v rámci sčítania pracujú s osobnými údajmi, sú zaškolení a poučení.

Zdroj: www.scitanie.sk

 

.