V Pezinku končí zber dreva

Táto informácia bola publikovaná od 01. 04. 2021 do 08. 04. 2021

Od 1. 4. 2021 firma XYLO MACHINERY s.r.o. (bývalý POLYTRANS) končí svoju činnosť v Pezinku na Drevárskej ulici. Firma mala s mestom zmluvu, na základe ktorej odoberali bezodplatne odpad z dreva od obyvateľov Pezinka, a aj drevo zozbierané na kontajnerových stojiskách. Zatiaľ nemáme náhradu a odpad z dreva sa bude voziť na skládku.