Štatistický úrad zisťuje, aké informačné a komunikačné technológie využívajú Pezinčania

Táto informácia bola publikovaná od 22. 04. 2021 do 22. 04. 2021

V priIlustračné foto. Zdroj: TASRebehu apríla začal Štatistický úrad realizovať výskum o používaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov na celom území Slovenska. Z nášho mesta je jeho súčasťou 60  domácností vybraných náhodným výberom podľa registra domácností zo sčítania obyvateľov v roku 2011.

V prvej fáze bude zisťovanie prebiehať elektronicky. Vybrané domácnosti osloví Štatistický úrad listom. V ňom nájdu QR kód a prístupové 3 miestne číslo a heslo, pomocou ktorých sa respondent dostane do príslušného web formuláru.  Dotazník obsahuje 40 otázok s viacerými možnosťami výberu odpovede.

Domácnosti, ktoré nepoužívajú internet alebo na list nebudú reagovať, budú v druhej fáze navštívené osobne opytovateľkou Štatistického úradu Slovenskej republiky Ivetou Horárovou.

Cieľom prieskumu je zabezpečiť pravidelné informácie o tom, aké IT a komunikačné technológie najčastejšie používajú jednotlivé skupiny obyvateľstva. Všetky informácie, ktoré respondenti v rámci tohto zisťovania poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Výsledky zisťovania budú použité v medzinárodnom meradle pre porovnanie Slovenskej republiky v rámci EÚ.