Na druhý stupeň pezinských škôl sa vrátilo takmer 86 % žiakov

Táto informácia bola publikovaná od 27. 04. 2021 do 11. 05. 2021

Z celkového počtu 1 331 žiakov na druhom stupni nastúpilo do štyroch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok 1141 detí, čo predstavuje takmer 86 %. Najviac druhostupniarov nastúpilo na ZŠ Fándlyho, a to 397, na ZŠ Kupeckého 376, na ZŠ Na bielenisku 297 žiakov a na ZŠ Orešie 71.

Do svojich tried sa žiaci druhého stupňa vrátili po takmer pol roku, ktorí strávili na dištančnom vzdelávaní. Podmienkou návratu bol negatívny výsledok testu dieťaťa i jeho zákonného zástupcu.

Návrat do škôl však sprevádza viacero hygienických a bezpečnostných opatrení. Pri vstupe do budovy sa deťom meria teplota a dezinfikujú ruky, v interiéri je povinné prekrytie horných dýchacích ciest  a  aj čestné prehlásenie o dezinfekčnosti dieťaťa. Podľa nariadenia ministra by prvé dva týždne návratu do školy mali byť adaptačné, teda bez skúšania a testov.