Stanoviská poslancov a primátora k zaradeniu súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení

Táto informácia bola publikovaná od 29. 04. 2021 do 05. 05. 2021

Otázka zaradenia súkromných materských škôl do siete škôl a školských zariadení je v Pezinku dlhodobo predmetom diskusií. Opätovné otvorenie témy vyvolal súhlas primátora Igora Hianika so zaradením materskej školy Armády spásy v Grinave. Stanoviská poslancov Mestského zastupiteľstva Pezinok i reakciu primátora si môžete prečítať v priložených dokumentoch.