Aktívny park Za hradbami je oficiálne otvorený

Táto informácia bola publikovaná od 08. 06. 2021 do 14. 06. 2021

Otvorenie Geoparku V piatok 4. júna 2021 oficiálne otvoril primátor mesta Igor Hianik spolu s občianskym združením Človek 2.0  Aktívny park Za hradbami. Členovia občianskeho združenia ukázali Pezinčanom, ako správne cvičiť vo workoutovej a fitness zóne Aktívneho parku. 

Vnútroblok Za hradbami sa stal priestorom pre všetky vekové kategórie. Tvorí ho sústava detských ihrísk, multifunkčné ihrisko, workoutová a fitnes zóna. Mesto chce aj takýmto spôsobom podporovať pobyt Pezinčanov na čerstvom vzduchu a zdravý životný štýl. 
„Ide hlavne o motiváciu cvičiť vo verejnom priestore. Na to, aby obyvatelia boli oddýchnutí, zrelaxovaní a zdraví. Som veľmi  rád, že práve toto ihrisko môžu využívať rôzne združenia, ktoré pracujú s mladými ľuďmi a napomáhajú im, aby vedeli správne cvičiť. Práve v takýchto priestoroch sa môžu formovať profesionálni športovci,“ povedal primátor mesta I. Hianik.

Ako využívať workoutovú a fitness zónu predviedli profesionáli v oblasti pohybu a zdravého životného štýlu z OZ Človek 2.0. „V prvom rade je dôležitá vôľa chcieť cvičiť a potom nájsť niekoho, kto tomu rozumie,“ vysvetlil Peter Matúšek z OZ Človek 2.0.

Práce na Aktívnom parku Za hradbami sa začali koncom minulého roka. V priebehu piatich mesiacov sa pôvodné ihrisko zmenilo na aktívny priestor pre všetky vekové kategórie.