Výzva na predkladanie podnetov do návrhu rozpočtu na rok 2022 a roky 2023, 2024

Táto informácia bola publikovaná od 16. 06. 2021 do 30. 06. 2021

Občania mesta Pezinok sa môžu zapojiť do tvorby návrhu rozpočtu na rok 2022 a roky 2023, 2024 zaslaním svojich podnetov a návrhov. Termín predkladania: do 23.7.2021.
Forma doručenia:
písomne na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok alebo mailom  - kontakt:  podatelna@msupezinok.sk