Na radnici sa rokovalo o obchvate i obmedzení tranzitnej dopravy

Táto informácia bola publikovaná od 02. 07. 2021 do 08. 07. 2021

Na radnici sa rokovalo o obchvate i obmedzení tranzitnej dopravy

Vo štvrtok 1. júla sa v historickej radnici uskutočnilo rokovanie primátorov a starostov z okresu Pezinok so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslavom Kmeťom. Témou bola problematika dopravy malokarpatského regiónu.  

Hlavnými bodmi rokovania boli možnosti pomoci zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR v súvislosti s realizáciou obchvatu Pezinok – Modra – Dubová, ktorý je v regióne nevyhnutný. Zároveň sa otvorila aj otázka obmedzenia tranzitnej dopravy cez historické centrum Modry, cez Vinosady, Svätý Jur či Viničné.

„Som veľmi rád, že sme sa mohli stretnúť na pôde mesta Pezinok a podporiť rokovania o najzávažnejšej téme nášho regiónu. Súčasná situácia je, že sa hýbeme v intenciách 25 až 27 tisíc vozidiel denne, čo už sú čísla pre diaľnicu a prechádzajú historickými centrami. Navyše  bez dopravnej infraštruktúry nevieme rozvíjať ani obchod, ekonomiku, ani životnú úroveň v regióne. Ten limit zdravého žitia je na hrane. Pokiaľ sa nepopasujeme aj s dopravou, bude sa zhoršovať aj ďalšia infraštruktúra,“ uviedol primátor mesta Pezinok Igor Hianik.

Súčasťou diskusie na tému dopravy v regióne bol i harmonogram pre plánovanie a výstavbu cestnej infraštruktúry, ktorý nedávno prešiel Vládou SR. Ide o klúčový dokument, ktorý definuje spôsob, akým sa bude stavať cestná infraštruktúra na Slovensku v ďalších rokoch. Zároveň sa prerokovali možnosti financovania i otázka preklasifikovania komunikácií. „Podkarpatský región má 65 000 obyvateľov s trvalým pobytom, Pezinok má podľa posledného sčítania cez 30 000 obyvateľov a my máme len cesty 2. triedy,“ upozornila viceprimátorka Mária Wagingerová.

V súvislosti s obchvatom sa prítomní zhodli na potrebe spolupráce Ministerstva dopravy a výstavby SR, Bratislavského samosprávneho kraja, Združenia miest a obcí Slovenska a samotných dotknutých miest a obcí. Je potrebný tlak zo strany verejnosti i zainteresovaných strán, ale i dáta a fakty, ktoré hovoria o nevyhnutnosti obchvatu. Situácia je neúnosná nielen s osobnou, ale aj s tranzitnou dopravou. V súvislosti s jej obmedzením odporučil štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť osloviť Ministerstvo vnútra SR. Zároveň upozornil na pilotný projekt s Trnavským krajom so spoplatnením cesty druhej triedy, ktorý by mohol byť aplikovaný aj pre Bratislavský kraj.

Štátny tajomník prisľúbil podporu a pomoc zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR. Zároveň prejavil záujem o pravidelné stretnutia k problematike. Ďalšie rokovanie je predbežne naplánované na september.