V Malých Karpatoch sa vyskytuje medveď

Táto informácia bola publikovaná od 20. 07. 2021 do 23. 07. 2021

V Malých Karpatoch spozorovali medvede

Jednou z informácií, ktorá zaznela na pracovnom stretnutí na Okresnom úrade Pezinok, ktoré sa konalo v súvislosti s výskytom premnoženej diviačej zvery v Pezinku, bola prítomnosť medveďa v Malých Karpatoch. V tejto oblastí žije už nejaký čas a Správa Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, ako aj stráž prírody ho pravidelne monitorujú, verejnosť sa teda nemusí obávať.

Pohorie Malé Karpaty disponuje dostatočnými zdrojmi potravy na to, aby sa medveď uživil a nebol odkázaný vyhľadávať potravu v blízkosti ľudských sídiel. Počas prechádzok do lesov, kde je možný výskyt medveďa, je potrebné sa správať primerane hlasno a nevchádzať do neprehľadného terénu či krovín.

"Uvedené zásady je vhodné dodržiavať v regióne Malých Karpát a Záhoria aj v súvislosti s výskytom diviakov, s ktorými môže človek tiež zažiť konfliktné strety," pripomenula správa CHKO.

Medveď hnedý je zákonom chránený. V prípade zistenia jeho výskytu v Malých Karpatoch je potrebné informovať Štátnu ochranu prírody alebo Správu CHKO Malé Karpaty.