Zariadenie opatrovateľskej služby v Pezinku prijíma nové žiadosti na umiestnenie seniorov

Táto informácia bola publikovaná od 17. 08. 2021 do 23. 08. 2021

Zariadenie opatrovateľskej služby v Pezinku

Zariadenie opatrovateľskej služby v Pezinku sídliace na Komenského ulici 23 poskytuje celoročnú starostlivosť pre klientov odkázaných na túto službu. Kapacita ZOS je 18 lôžok. Aktuálne prijíma zariadenie nové žiadosti s perspektívou umiestnenia do troch mesiacov. Viac informácií nájdete na webovej stránke mesta.

V prípade záujmu, nás kontaktujte mailom na: eva.molnarova@msupezinok.sk