Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Táto informácia bola publikovaná od 25. 08. 2021 do 01. 09. 2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Pezinok a Senec od 25. augusta 2021 od 12.00 h.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení.


Príloha: