Pezinok zabojuje o titul Enviromesto 2021

Táto informácia bola publikovaná od 25. 08. 2021 do 31. 08. 2021

Po úspešnej účasti v 2. ročníku národnej súťaže Enviromesto v roku 2019, keď sme získali ocenenie v oblasti Prechod na zelené a obehové hospodárstvo, sa naše mesto zúčastní aj 3. ročníka tejto súťaže. Súťaž Enviromesto vyhlasuje každý nepárny rok Ministerstvo životného prostredia SR.

V aktuálnom ročníku bude o víťazstvo a čiastkové ocenenia súperiť 16 slovenských miest: Banská Štiavnica, Brezno, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Nitra, Pezinok, Piešťany, Poprad, Púchov, Skalica, Trenčianske Teplice, Trenčín, Zlaté Moravce, Zvolen, Žilina. „Rekordný počet prihlásených uchádzačov len podčiarkuje, že slovenské mestá si uvedomujú dôležitosť zabezpečiť pre svojich obyvateľov lepší a zdravší život. Zároveň chcú kvalitné mestské prostredie, ktoré v konečnom dôsledku pomôže lepšie odolávať dôsledkom klimatickej krízy,“ zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý nad súťažou prevzal záštitu.

Prihlásené mestá môžu získať ocenenia v oblastiach:

  • Prechod na zelené hospodárstvo
  • Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra
  • Ochrana ovzdušia
  • Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy


Do všetkých súťažných oblastí sa zapojilo 11 miest – Banská Štiavnica, Brezno, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Nitra, Pezinok, Poprad, Púchov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Zvolen. Jedno z nich sa stane víťazom súťaže a teda laureátom ocenenia Enviromesto 2021.
 
Projektom a aktivitám, s ktorými sa mestá do súťaže prihlásili, dominujú cyklotrasy, kompostovanie či budovanie dažďových záhrad. O ocenených a víťazovi rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z odborníkov envirorezortu a zo zástupcov partnerských organizácií.

Titul Enviromesto 2021 je prestížne ocenenie, ktoré odzrkadľuje pozitívny, hodnotný a invenčný prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie. Vyhlásenie výsledkov súťaže a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v priebehu októbra počas konferencie Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR. Pre súťažiacich sú pripravené vecné a finančné ocenenia.

Zdroj: Tlačová správa Slovenskej agentúry životného prostredia z 23. 8. 2021