DNEŠNÉ ZASADNUTIE MSZ JE ZRUŠENÉ

Táto informácia bola publikovaná od 14. 10. 2021 do 14. 10. 2021

Vzhľadom na zmeny, ktoré sa udiali v noci v rámci výzvy pre poskytnutie NFP na Dom kultúry v Pezinku a boli sme o nich informovaní dnes poobede, rušíme neplánované MsZ zvolané na dnes,14.10.2021.
Zmena spočíva nie len v termíne na podanie žiadosti (predĺženie výzvy) ale aj v ďalších veciach, ktoré je potrebné naštudovať. Preto bude racionálnejšie daný bod prepracovať a prebrať na plánovanom MsZ 11.11.2021.

Posun termínu výzvy je až ku koncu mesiaca november. Tým pádom vieme stihnúť všetky náležitosti a schváliť uznesenie v znení ako bude požadovať zmenená výzva na novembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.