Mesto skontrolovalo stav drevín v Zámockom parku

Táto informácia bola publikovaná od 29. 12. 2021 do 10. 01. 2022

Ilustračné foto

Zima patrí pre stromy k náročnejším obdobiam v roku, kedy musia odolávať silnému vetru či snehu a ľadu. Zámocký park je obľúbeným miestom na prechádzky, preto je dôležitá starostlivosť o stromy a rovnako sú potrebné aj pravidelné kontroly. Mesto začiatkom decembra vykonalo v parku odborné ťahové skúšky na vybratých piatich stromoch.

V dôsledku silného vetra a náporu snehu bol zámocký park do 15. decembra uzavretý. Následne sa sprístupnila tá časť parku, ktorá je pre návštevníkov bezpečná. Odborné skúšky ukázali, že tri z piatich stromov musia byť z dôvodu bezpečnosti odstránené a dve ďalšie dreviny si vyžadujú bezpečnostný orez, obvodovú redukciu. Na posúdenie bola vybraná referenčná vzorka piatich stromov, ktoré boli dotknuté stavebnou činnosťou (vybudovanie osvetlenia parku a čistenie jazierka pomocou mechanizmov).

Ilustračné fotoVýsledky ťahovej skúšky poukázali na potrebu opätovného prehodnotenia zdravia drevín v parku, ako aj na obnovu pasportu drevín, ktorý bol vypracovaný v roku 2019 a je voľne prístupný.

Z dôvodu bezpečnosti zostane časť parku okolo jazierka uzatvorená až do odvolania. Viď mapka

Ťahová skúška, ktorá sa robila na piatich stromoch, predstavuje metódu prístrojového merania stromov realizovanú pomocou simulovanej záťaže (tzv. ťahovej skúšky). Cieľom ťahovej skúšky bolo zistiť reakcie stromu na definované zaťaženie a jeho následné vyrovnanie sa ako odpoveď na reakciu jeho maximálneho zaťaženia. Samotná metóda pozostáva z terénneho šetrenia, záťažovej analýzy a zhodnotenia stavu stromov. „Oddelenie stratégie a životného prostredia sa bude prioritne zaberať stavom stromov v parku, najmä tých, ktoré boli v roku 2010 dotknuté stavebnou činnosťou počas revitalizácie parku: verejného osvetlenia a celkovej rekonštrukcie a úpravy brehov jazera z dôvodu, že pri nich nebola realizovaná ochrana drevín (viď foto nižšie),“ vysvetlila vedúca oddelenia stratégie a ŽP Daniela Vašková Kasáková. Odborník odporučil ďalšiu ťahovú skúšku stromov realizovať v roku 2024.

Ilustračné fotoPravidelné kontroly zdravotného stavu najmä starých a problematických stromov v meste sú dôležité pre včasné prijímanie účinných opatrení. „Mnohým stromom takýmto spôsobom dokážeme predĺžiť život. Každý strom posudzujeme individuálne. Je dôležité poznať, aké sú riziká a či je naozaj nevyhnutné strom vyrúbať,“ povedala vedúca oddelenia stratégie a ŽP Daniela Vašková Kasáková.

Mestu záleží na vitalite stromov, rovnako ako aj na bezpečnosti jeho obyvateľov, preto sa v stredu 29. decembra 2021 v parku pred zámkom realizovali bezpečnostné orezy stromov.

Zámocký park zostáva pre verejnosť otvorený, preto žiadame návštevníkov parku, aby dodržiavali obmedzenia a pohybovali sa len po vyznačených chodníkoch. Priestor okolo jazera je riadne označený a uzavretý zábranami. Zvýšenú opatrnosť venujte pri prechádzkach v menej priaznivom počasí, najmä pri silnom vetre, snežení alebo padaní mrznúceho dažďa. Toto upozornenie platí nielen pre zámocký park, ale aj pre iné miesta, kde sa nachádzajú stromové zoskupenia, na cintorínoch alebo lesoch.