Nové informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca z 2.5.2022

Táto informácia bola publikovaná od 03. 05. 2022 do 10. 05. 2022

Na základe informácie z Okresného úradu Pezinok a Ministerstva vnútra z 2.5.2022 došlo k zmene v tlačivách:

  • Výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca_FO
  • Výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca_PO
  • Oznámenie odídenca o poskytnutí ubytovania - povinnosť odídencov 1 x mesačne sa osobne hlásiť na samospráve a podať Oznámenie odídenca o poskytnutí ubytovania .


Prosím žiadateľov o príspevok za ubytovanie za mesiac apríl 2022, aby pri podávaní žiadosti použili nové tlačivá.
Všetky informácie, tlačivá nájdete na webe mesta v sekcii Ukrajina :