Májové upratovanie mesta

Táto informácia bola publikovaná od 04. 05. 2022 do 21. 05. 2022

Ilustračné foto

Bezplatný zber veľkorozmerného odpadu, ktorý mesto zabezpečuje každý rok v rôznych termínoch, sa uskutoční od piatka 20. do soboty 21. mája 2022  v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste.   

Areál bude otvorený počas dvoch dní od 8.00 do 18.00 h. Odovzdať môžete:

  • objemný a drevený odpad (napr. nábytok, koberce, chladničky, televízory, drobné domáce spotrebiče ...),
  • biologický odpad (dosky, konáre, vinná réva),
  • sklo, plasty a kovový odpad,
  • pneumatiky bez diskov.

 
Zberné miesto je určené pre fyzické osoby (nie pre firmy) s trvalým pobytom v meste.
Odpad, ktorý sem nepatrí ako drobné stavebné odpady (suť, tehly, obkladačky, betóny, dlažba atď), nebezpečné odpady (napr.  oleje,  žiarivky, batérie, farby a podobne),  môžete odovzdať v areáli firmy Marius Pedersen, a.s., na Viničnianskej ceste č. 25.