Pezinské vinobranie odštartuje tretí septembrový týždeň

Táto informácia bola publikovaná od 13. 05. 2022 do 27. 05. 2022

Zamestnanci mesta čistili Pezinok

Tradičné pezinské vinobranie sa po dvoch rokoch pauzy, ktorú spôsobila pandémia, opäť vráti do ulíc mesta. Tento rok sa uskutoční v dňoch 16. – 18. septembra. Podujatie bude mať bohatý kultúrny program, o ktorom vás budeme včas informovať.

Tradícia organizovania oberačkových slávností v Pezinku sa začala pred 75 rokmi. Od roku 1958 sa konali striedavo aj v susednej Modre a od roku 2004 sú vinobrania v Pezinku každý rok s výnimkou dvojročnej prestávky spôsobenej pandémiou. Vinobrania sú predovšetkým oslavou práce tunajších vinárov, vinohradníkov a tiež produktov, ktoré vyrábajú - hrozna a vína.

                                                                                                                                                            Foto: Ján Štrba

Kontakty:
- stánkový predaj: Zlatica Hágerová, Mestský úrad Pezinok
   tel.: 033/6901 205, e-mail: zlatica.hagerova@msupezinok.sk
- kultúrny program: Pezinské kultúrne centrum
   tel.: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk