Otvorili sme nové klientske centrum

Táto informácia bola publikovaná od 16. 05. 2022 do 25. 05. 2022

Otvorili sme nové klientske centrum

Prestrihnutím zelenej stuhy dnes, 16. mája 2022, otvorili spoločne primátor mesta Pezinok Igor Hianik, prednosta mestského úradu Martin Chrapčiak a Margita Somorovská, poverená riadením klientskeho centra, nové moderné priestory. Nové centrum má zvýšiť efektivitu poskytovania služieb verejnosti.

Vedenie mesta, vedúci oddelení, zamestnanci, ale aj prví klienti ráno o ôsmej hodine spoločne vstúpili do novozrekonštruovaných priestorov klientskeho centra na prízemí budovy mestského úradu, kde už na nich čakali zamestnankyne centra. Prví piati klienti pri príležitosti otvorenia centra dostali aj spomienkové darčeky. Väčšina z nich prišla zaplatiť poplatky do pokladne.

Občania môžu na jednom mieste vybaviť agendu podateľne, evidencie obyvateľov, matričného úradu, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, IOMO (integrované obslužné miesto občana). Ďalej môžu vybaviť agendu súvisiacu s podávaním žiadostí, daní a poplatkov, úhrad do pokladne, ako aj podať spomienku do mestských novín Pezinčan a tiež agendu žiadostí spojených s majetkom mesta, stavebným úradom, výstavbou a životným prostredím.

Hlavným cieľom otvorenia klientskeho centra je prehľadné a zrozumiteľné vybavenie klientov na jednom centrálnom mieste tak, aby vedeli, čo sa s ich požiadavkou bude následne diať a kedy bude vybavená. Dôležité je tiež jasné a zrozumiteľné poskytovanie informácií a služieb občanom zo strany samosprávy. Zamestnankyne klientskeho centra sú k dispozícii päť dní v týždni, okrem matričného úradu, pre ktorý je utorok a štvrtok neúradný deň. Otvorené je po novom už od 7.30 h, rozšírený bol aj počet otvorených hodín za týždeň, aby mali občania viac možností prísť na mestský úrad a vybaviť svoje požiadavky. V centre funguje vyvolávací systém, stačí si vytlačiť poradový lístok, pohodlne sa usadiť a počkať na vyvolanie pracovníčkou príslušnej agendy.

Margita Somorovská, poverená riadením klientskeho centra, hovorí o plusoch nového pracoviska: „Výhodou klientskeho centra je, že občan vybaví všetky bežné veci na jednom mieste, čím ušetrí predovšetkým čas, ktorý predtým strávil hľadaním príslušného referátu alebo oddelenia v budove úradu.“ Klientske centrum je pre verejnosť otvorené v pondelok a utorok od 7.30 – 16.00 h, v stredu od 7.30 do 17.00 h, vo štvrtok v čase od 7.30 do 15.00 h a v piatok od 7.30 – 12.00 h.

Nové klientske centrum vzniklo rekonštrukciou a stavebnou úpravou pôvodných a ďalších priestorov na prízemí mestského úradu. S prácami sa začalo vo februári tohto roka. Dnes, po necelých štyroch mesiacoch, je už plne k dispozícii verejnosti. Investičné náklady na rekonštrukciu a vybavenie centra sú vo výške  vyše 150.000 € a boli uhradené z mestského rozpočtu. Na financovanie boli použité prostriedky, ktoré mesto získalo ako dotáciu na testovanie v rámci pandémie COVID-19. „Mesto pristúpilo k poskytovaniu danej služby racionálne a ekonomicky. Ušetrené zdroje poskytnuté v rámci dotácie sme opäť investovali do lepších služieb pre našich obyvateľov,“  uzavrel primátor mesta Pezinok Igor Hianik.