Príspevok za ubytovanie odídencov za máj, prieskum MV SR k záujmu o informácie k živnosti

Táto informácia bola publikovaná od 31. 05. 2022 do 07. 06. 2022

Žiadosť o príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny za mesiac máj  je možné podať do 7.júna 2022 na klientskom centre v budove mestského úradu v čase úradných hodín:

Pondelok             7:30-11:30  12:30 – 16:00

Utorok                  7:30-11:30  12:30 – 16:00

Streda                  7:30-11:30  12:30 – 17:00

Štvrtok                 7:30-11:30  12:30 – 15:00

Piatok                  7:30-12:00

 

Všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete na webe mesta v sekcii Ukrajina : https://www.pezinok.sk/?yggid=1210 a na stránke Ministerstva vnútra SR : https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

 

Na klientskom centre prebieha aktuálne prieskum Ministerstva vnútra SR k záujmu ubytovaných odídencov v obciach a mestách získať informácie o podmienkach vzniku živnostenského oprávnenia na území Slovenskej republiky.

Aktivita prebieha v rámci prioritnej osi "zamestnanosť a podnikanie" okresných úradov (odborov živnostenského podnikania), ktorej zámerom je občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom predstaviť služby živnostenských úradov, uľahčiť im prístup k informáciám pre získanie živnostenského oprávnenia.

Prieskum sa realizuje na klientskom centre MsÚ do 6.júna 2022.