Upozornenie v súvislosti s dopravnými obmedzeniami v Pezinku (Pezinok - Vinosady - Modra)

Táto informácia bola publikovaná od 30. 06. 2022 do 07. 07. 2022

Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia, s ktorými treba počítať v plánovanom termíne od 30.06.2022 do 11.07.2022 z dôvodu recyklácie asfaltových zmesí za horúca :

  • na úseku č. 1: cesta II/502 cca 20m za okružnou križovatkou smer obec Vinosady – vjazd do obce Vinosady,
  • na úseku č. 2: cesta II/502 výjazd z obce Vinosady – vjazd do mesta Modra.


Na uvedených úsekoch bude doprava riadená regulovčíkmi a cestná svetelná signalizácia bude naprogramovaná vždy po jednom jazdnom pruhu (v druhom jazdnom pruhu budú prebiehať stavebné práce). Uzávierky budú ponechané a riadené cestnou svetelnou signalizáciou aj počas nocí.

Vodičov v tejto súvislosti žiadame, aby pri prejazde uvedeným úsekom zvýšili svoju pozornosť a  boli obzvlášť opatrní.

Zvýšením pozornosti a dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a dopravného značenia sa môže predísť mnohým kolíznym situáciám v danom úseku počas trvania vyššie uvedených dopravných obmedzení.

Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky je v našom spoločnom záujme.