Zmena telefónnych klapiek zamestnancov Mestského úradu

Táto informácia bola publikovaná od 26. 07. 2022 do 01. 08. 2022

Aktuálne prebieha na Mestskom úrade prečíslovanie klapiek. Dôvodom je prehľadnejšie usporiadanie  klapiek, tak aby jednotlivým zamestnancom referátov prislúchali číselné rady po sebe nasledujúce. Nové telefónne klapky nájdete na webe mesta: https://www.pezinok.sk/?yggid=320.

Prečíslovanie by malo byť hotové koncom tohto týždňa.