Aktuálne informácie k Pošte 5 v OC Mólo

Táto informácia bola publikovaná od 11. 08. 2022 do 18. 08. 2022

Pošta 5 v OC Mólo na Myslenickej ulici je od 31.7 2022 zatvorená z dôvodu vypršania platnosti nájomnejzmluvy. Hoci vlastník priestorov v nákupnom centre ponúkol Slovenskej pošte iný priestor, musela by ho na vlastné náklady prerábať, čo odmietla. Primátor mesta apeloval na vlastníka nákupného centra, aby pošte ponechal pôvodné priestory. Nádejou pre obyvateľov bola petícia za záchranu pošty zaslaná Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Odpoveďou je, že pošta v OC Mólo nebude zatiaľ obnovená.

Podávatelia petície argumentovali tým, že zrušením pošty sa dramaticky zhorší dostupnosť poštových služieb v meste Pezinok. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odpovedal, že podmienky na kvalitu poskytovania poštových služieb sú zverejnené na webovej stránke úradu www.teleoff.gov.sk v časti Poštové služby.

Požiadavky na kvalitu stanovujú územnú dostupnosť univerzálnej služby nasledovne:

  • Vzdialenosť ktoréhokoľvek obývaného miesta súvislo zastavanej časti obce, ktorá má najmenej 25 obyvateľov k najbližšej pošte je najviac 10 km a v obci, ktorá ma viac ako 22 000 obyvateľov, je na každých aj začatých 22 000 obyvateľov najmenej jedna pošta.

Podľa aktuálneho počtu obyvateľov, 24 993 - prihlásených na pobyt k 1.1.2022 , nám teda podľa úradu stačia v Pezinku dve pošty.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zatiaľ od Slovenskej pošty, a.s. nedostal návrh na zrušenie Pošty 5 v OC Mólo. Keď tak pošta urobí, úrad opätovne preskúma situáciu s dostupnosťou poštových služieb.

Samospráva mesta Pezinok využila všetky svoje možnosti, kedy jej kompetenciou je apelovať na prevádzkovateľa – Slovenskú poštu a.s. a na vlastníka priestorov-OC Mólo (prípadne majiteľa alternatívneho priestoru pre umiestnenie pošty)  na zachovanie pobočky pošty. Finálne rozhodnutie je však vždy na prevádzkovateľovi a Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.


Obyvatelia môžu aktuálne využiť  2 pobočky Slovenskej pošty v Pezinku:

  • Pošta Pezinok 1,  Holubyho 28, 902 01 Pezinok ( OC Plus)
  • Pošta Pezinok 4,  Svätoplukova 11C, 902 01 Pezinok