Podávanie kandidátnych listín pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta 2022

Táto informácia bola publikovaná od 25. 08. 2022 do 10. 09. 2022

Podávanie kandidátnych listín pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta je možné do 30.08.2022 vrátane.

V posledný deň lehoty 30.8.2022 je možné doručiť kandidátne listiny v čase od  8,00 do 11,30 a od 12,30 do 24,00 h.

V čase po 17:00 je potrebné pri vstupe do budovy mestského úradu zazvoniť Mestskej polícii, ktorá otvorí vstupné dvere.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Róbert Reichbauer – zapisovateľ mestskej volebnej komisie

Telefónne číslo: 033/6901 171 a mobil +421 948 055 952

Emailová adresa: robert.reichbauer@msupezinok.sk

Pracovisko zapisovateľa mestskej volebnej komisie: Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie č. 7 kancelária 1. poschodie, č. dv. 7