Uzavretie centra mesta počas Vinobrania 2022

Táto informácia bola publikovaná od 07. 09. 2022 do 18. 09. 2022

Milí Pezinčania a podnikatelia,

 oznamujeme Vám, že v súvislosti s blížiacim sa VINOBRANÍM PEZINOK 2022 bude v dňoch 14.09.2022 – 19.09.2022  uzavretá centrálna mestská zóna – nasledovné ulice:

Kollárova, Radničné námestie, Potočná, Záhradná, M. R. Štefánika, Mladoboleslavská, Holubyho, Farská, Štefana Polkorába a časť  Kupeckého, Meisslovej a Sládkovičovej  ulice v čase od 14.09.2022 od 17:00 hod. do 19.09.2022 do 07:00 hod.

 Opatrenie je nutné z dôvodov zabezpečenia stavby predajných stánkov, kolotočov a ostatných prác týkajúcich sa prípravy a realizácie VINOBRANIA PEZINOK 2022.

Počas trvania dopravnej uzávery bude vjazd na Záhradnú ulicu a časť Sládkovičovej ulice povolený len obyvateľom s trvalým pobytom na uliciach Záhradná, M. R. Štefánika, Sládkovičova a Mladoboleslavská a zásobovaniu na Záhradnej ulici.  

 Zároveň prosíme o toleranciu občanov pri upratovaní a čistení mesta, ktoré bude prebiehať aj v nočných hodinách v čase od 2:00 h do 6:00 h v dňoch 16.9. - 19.9.2022.

 

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť.