Zmeny cestovných poriadkov

Táto informácia bola publikovaná od 06. 12. 2007 do 20. 02. 2008
  Slovak Lines, a. s.
Rožňavská 2, P.O.Box 35, 820 04  Bratislava 24

ZMENY CESTOVNÝCH PORIADKOV
pravidelných a prímestských autobusových liniek

 

Platí od 9. decembra 2007 do 13 decembra 2008:

Linka 102404   Bratislava - Bernolákovo – Chorvatský Grob – Slovenský Grob - Pezinok

Zmena názvu zastávok:
Pezinok,Myslenice,žel.zast. zmenený na Pezinok,Grinava žel.zast.
Pezinok,Myslenice,Jednota zmenený na Pezinok,Grinava Jednota
Spoj č. 35(X) – s odchodom Slovenský Grob,ObÚ 8:35 hod. s príchodom Pezinok,nám. o 8:50 hod. zmenený na čas s odchodom Slovenský Grob,ObÚ 8:25 hod. s príchodom Pezinok,nám. o 8:40 hod.
Spoj č. 47(X) – s odchodom Slovenský Grob,ObÚ 11:00 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 11:15 hod. zmenený na čas s odchodom Slovenský Grob,ObÚ 10:45 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 11:00 hod.
Spoj č. 99(X) – s odchodom Slovenský Grob,ObÚ 19:10 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 19:25 hod. zmenený na čas s odchodom Slovenský Grob,ObÚ 19:05 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 19:20 hod.
Spoj č. 133(Xf) – s odchodom Bratislava,AS o 14:10 hod. s príchodom Viničné o 15:05 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 14:20 hod. s príchodom Viničné o 15:15 hod.
Spoj č. 12(X) – s odchodom Pezinok,nám. o 8:15 hod. s príchodom Slovenský Grob,ObÚ o 8:30 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,nám. o 8:05 hod. s príchodom Slovenský Grob,ObÚ o 8:20 hod.
Spoj č. 20(X) – – s odchodom Pezinok,nám. o 6:10 hod. s príchodom Slovenský Grob,ObÚ o 6:23 hod. rozdelený na dva spoje:
  • Spoj č. 20(c) – s odchodom Pezinok,nám. o 6:10 hod. s príchodom Slovenský Grob,ObÚ o 6:23 hod.
  • Nový spoj č. 30(Xw) – s odchodom Pezinok,nám. o 6:10 hod. s príchodom Viničné,ObÚ o 6:28 hod.
Spoj č. 58(X) – s odchodom Pezinok,nám. o 10:40 hod. s príchodom Slovenský Grob,ObÚ o 10:55 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,nám. o 10:30 hod. s príchodom Slovenský Grob,ObÚ o 10:45 hod.
Spoj č. 74 (c) – – s odchodom Pezinok,nám. o 13:30 hod. s príchodom Viničné,kult.dom o 13:55 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,nám. o 13:40 hod. s príchodom Viničné,kult.dom o 14:08 hod. Spoj zachádza na zastávku Pezinok,Grinava,Štúrova ul.
Spoj č. 78 (c) – s odchodom Bernolákovo o 16:05 hod. s príchodom Bratislava o 16:40 hod. skrátený po Ivanku pri Dunaji s odchodom Bernolákovo o 16:05 hod. s príchodom Ivanka pri Dunaji o 16:20 hod.
Spoj č. 140 (Xf) – s odchodom Viničné o 15:10 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:55 hod. zmenený na čas s odchodom Viničné o 15:15 hod. s príchodom Bratislava,AS o 16:00 hod.

 

Linka 102421   Bratislava – Pezinok – Zochova chata

Zmena názvu zastávok:
Pezinok,Myslenice,Jednota
zmenený na Pezinok,Grinava Jednota
Pezinok,Myslenice,kostol zmenený na Pezinok,Grinava kostol
Na linku je zapracovaná zastávka Svätý Jur,záhr.osada. Obsluhu predmetnej zastávky zabezpečujú spoje č. 27,31,41,51,63,65,67,4,24,28,32,38,40,50,54,60 a 64.
Spoj č. 13(X) – s odchodom Modra,obch.dom o 6:13 hod. s príchodom Modra,Harmónia,Les.škola o 6:25 hod. zmenený na čas s odchodom Modra,obch.dom o 6:08 hod. s príchodom Modra,Harmónia,Les.škola o 6:20 hod.
Spoj č. 56(X) – s odchodom Modra,Harmónia o 18:10 hod. s príchodom Pezinok o 18:30 hod. zmenený na čas s odchodom Modra,Harmónia o 18:15 hod. s príchodom Pezinok 18:35 hod.
Spoj č. 10(X) – s odchodom Modra,Harmónia o 6:30 hod. s príchodom Bratislava o 7:50 hod. zmenený na čas s odchodom Modra,Harmónia o 6:25 hod. s príchodom Bratislava o 7:50 hod; zrušené obsluhovanie nácestných zastávok Pezinok,Grinava a Svätý Jur.
Spoj č. 44(135c) – s odchodom Modra,Harmónia o 15:08 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 15:15 hod. zmenené znamienko z „135c“ na „13c“.

 

Linka 102422   Bratislava – Pezinok – Modra

Zmena názvu zastávok:
Pezinok,Myslenice,Jednota
zmenený na Pezinok,Grinava Jednota
Pezinok,Myslenice,kostol
zmenený na Pezinok,Grinava kostol
Na linku je zapracovaná zastávka Svätý Jur,záhr.osada. Obsluhu predmetnej zastávky zabezpečujú spoje č. 9,33,237,51,63,85,93,8,16,104,132,46,56 a 64.
Spoj č. 75(c) – s odchodom Bratislava,AS o 17:55 hod. s príchodom Modra 18:45 hod. skrátený po Pezinok s odchodom Bratislava,AS o 17:55 hod. s príchodom Pezinok,Cajlanská ul.,rázc. 18:37 hod.
Spoj č. 108(c) – s odchodom Modra,Štúrova ul. o 7:45 hod. s príchodom Bratislava,AS 8:50 hod. predĺžená jazdná doba s odchodom Modra,Štúrova ul. o 7:45 hod. s príchodom Bratislava,AS 9:00 hod.
Spoj č. 89(7) – s odchodom Bratislava,AS o 19:25 hod. s príchodom Pezinok 20:00 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 20:05 hod. s príchodom Pezinok 20:40 hod.
Spoj č. 57(c) – s odchodom Bratislava,AS o 15:25 hod. s príchodom Svätý Jur 16:00 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 15:35 hod. s príchodom Svätý Jur 16:10 hod.
Nový spoj č. 32(6w) – s odchodom Pezinok o 7:50 hod. s príchodom Bratislava,AS o 8:30 hod.
Spoj č. 122(c) – s odchodom Modra o 15:30 hod. s príchodom Bratislava o 16:20 hod. zmenené znamienko z „c“ na „dc“.
Spoj č. 73(X) – s odchodom Pezinok,nám. o 17:15 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 17:35 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,nám. o 17:15 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 17:40 hod.
Spoj č. 28(c) – s odchodom Pezinok,Muškát o 7:05 hod. s príchodom Bratislava,AS o 8:05 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,Muškát o 7:00 hod. s príchodom Bratislava,AS o 8:00 hod.
Spoj č. 128(24) – s odchodom Vištuk,Jednota o 8:20 hod. s príchodom Pezinok,nám. o 8:40 hod. zmenený na čas s odchodom Vištuk,Jednota o 8:10 hod. s príchodom Pezinok,nám. o 8:30 hod.
Spoj č. 124(135) – s odchodom Vištuk,Jednota o 8:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 8:40 hod. zmenený na čas s odchodom Vištuk,Jednota o 8:10 hod. s príchodom Bratislava,AS o 8:30 hod.

 

Linka 102423   Bratislava – Častá – Trnava

Zmena názvu zastávok:
Pezinok,Myslenice,Jednota zmenený na Pezinok,Grinava Jednota
Pezinok,Myslenice,kostol zmenený na Pezinok,Grinava kostol
Spoj č. 36(grfm) – s odchodom Trnava o 16:45 hod. s príchodom Bratislava,AS 18:45 hod. predĺžená jazdná doba s odchodom Trnava o 16:45 hod. s príchodom Bratislava,AS 18:50 hod.

 

Linka 102424   Bratislava – Častá – Budmerice – Cífer

Zmena názvu zastávok:
Pezinok,Myslenice,Jednota zmenený na Pezinok,Grinava Jednota
Pezinok,Myslenice,kostol zmenený na Pezinok,Grinava kostol
Spoj č. 3(X) – s odchodom Štefanová,Jednota o 4:10 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 4:35 hod. zmenený na čas s odchodom Štefanová,Jednota o 4:35 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 5:00 hod.
Spoj č. 7(X) – s odchodom Častá,nám. o 5:35 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 6:10 hod. zmenený na čas s odchodom Častá,nám. o 5:30 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 6:05 hod.
Spoj č. 27(X) – s odchodom Bratislava,AS o 9:00 hod. s príchodom Budmerice,nám. o 10:30 hod. zmena trasovania spoja mimo Častej s príchodom Cífer,žel.st. 10:30 hod.
Spoj č. 227(X – s odchodom Budmerice,nám. o 10:30 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 10:50 hod. zlúčený so spojom č. 27.
Nový spoj č. 23 (X) – s odchodom Častá,nám. o 9:55 hod. s príchodom Budmerice,nám. o 10:10 hod.
Spoj č. 31(a) – s odchodom Pezinok,nám. o 11:25 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 12:35 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,nám. o 11:15 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 12:25 hod.
Spoj č. 43(X) – s odchodom Štefanová,Jednota o 15:25 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 15:50 hod. zmenený na čas s odchodom Štefanová,Jednota o 15:20 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 15:50 hod.
Spoj č. 47(6) – s odchodom Štefanová,Jednota o 14:10 hod. s príchodom Budmerice,nám. o 14:15 hod. zmenený na čas s odchodom Štefanová,Jednota o 14:25 hod. s príchodom Budmerice,nám. o 14:30 hod.
Spoj č. 53(6) – s odchodom Štefanová,Jednota o 16:05 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 16:30 hod. zmenený na čas s odchodom Štefanová,Jednota o 16:10 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 16:35 hod.
Spoj č. 59(X) – s odchodom Štefanová,Jednota o 17:30 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 18:10 hod. zmenený na čas s odchodom Štefanová,Jednota o 17:10 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 18:15 hod.
Spoj č. 61(6) – s odchodom Budmerice,nám. o 17:55 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 18:15 hod. zmenený na čas s odchodom Budmerice,nám. o 18:05 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 18:15 hod.
Spoj č. 69(X) – s odchodom Budmerice,nám. o 21:00 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 21:15 hod. zmenený na čas s odchodom Budmerice,nám. o 21:00 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 21:20 hod.
Spoj č. 143(af) – s odchodom Budmerice,nám. o 15:00 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 15:20 hod. zmenený na čas s odchodom Budmerice,nám. o 15:05 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 15:25 hod.
Spoj č. 2(br) – s odchodom Cífer,žel.st. o 4:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 5:50 hod. rozdelený na dva spoje:
  • Spoj č. 2(Xr) – s odchodom Cífer,žel.st. o 4:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 5:50 hod.
  • Nový spoj č. 8(af) – s odchodom Cífer,žel.st. o 4:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 5:55 hod. s tým, že spoj zachádza do Vištuka.
Spoj č. 16(X) – s odchodom Jablonec o 6:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 8:00 hod. zmenený na čas s odchodom Jablonec o 6:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:55 hod.
Spoj č. 24(X) – s odchodom Budmerice,nám. o 10:10 hod. s príchodom Pezinok,nám. o 10:35 hod.
Spoj č. 26(X) – s odchodom Cífer,žel.st. o 7:55 hod. s príchodom Budmerice,nám. o 8:10 hod. zmenený na čas s odchodom Cífer,žel.st. o 7:50 hod. s príchodom Budmerice,nám. o 8:10 hod
Spoj č. 32(6f) – s odchodom Cífer,žel.st. o 9:25 hod. s príchodom Pezinok,nám. o 10:35 hod. zmenený na čas s odchodom Cífer,žel.st. o 9:15 hod. s príchodom Častá,nám. o 9:50 hod.
Spoj č. 34(X) – s odchodom Cífer,žel.st. o 11:15 hod. s príchodom Bratislava,AS o 12:45 hod. zmenený na čas s odchodom Cífer,žel.st. o 11:10 hod. s príchodom Bratislava,AS o 12:50 hod.
Spoj č. 40(X) – s odchodom Cífer,žel.st. o 15:00 hod. s príchodom Štefanová,Jednota o 15:25 hod. zmenený na čas s odchodom Cífer,žel.st. o 14:50 hod. s príchodom Štefanová,Jednota o 15:15 hod.
Spoj č. 48(6) – s odchodom Cífer,žel.st. o 15:40 hod. s príchodom Štefanová,Jednota o 16:05 hod. zmenený na čas s odchodom Cífer,žel.st. o 15:45 hod. s príchodom Štefanová,Jednota o 16:10 hod.
Spoj č. 56(b) – s odchodom Cífer,žel.st. o 17:35 hod. s príchodom Budmerice,nám. o 17:55 hod. zmenený na čas s odchodom Cífer,žel.st. o 17:45 hod. s príchodom Budmerice,nám. o 18:05 hod.
Spoj č. 60(X) – s odchodom Cífer,žel.st. o 19:00 hod. s príchodom Budmerice,nám. o 19:20 hod. zmenený na čas s odchodom Cífer,žel.st. o 19:05 hod. s príchodom Budmerice,nám. o 19:25 hod.
Spoj č. 102(+f) – s odchodom Cífer,žel.st. o 4:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 5:50 hod. zlúčený so spojom č. 8(af) – s odchodom Cífer,žel.st. o 4:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 5:55 hod.
Spoj č. 130(6f) – s odchodom Cífer,žel.st. o 8:05 hod. s príchodom Pezinok,nám. o 8:45 hod. zmenený na čas s odchodom Cífer,žel.st. o 7:55 hod. s príchodom Pezinok,nám. o 8:35 hod.
Spoj č. 140(6) – s odchodom Cífer,žel.st. o 13:40 hod. s príchodom Štefanová,Jednota o 14:05 hod. zmenený na čas s odchodom Cífer,žel.st. o 13:55 hod. s príchodom Štefanová,Jednota o 14:20 hod.
Spoj č. 142(+) – s odchodom Cífer,žel.st. o 13:40 hod. s príchodom Budmerice,nám. o 14:00 hod. zmenený na čas s odchodom Cífer,žel.st. o 13:55 hod. s príchodom Budmerice,nám. o 14:15 hod.
Spoj č. 144(+f) – s odchodom Cífer,žel.st. o 15:40 hod. s príchodom Budmerice,nám. o 16:00 hod. zmenený na čas s odchodom Cífer,žel.st. o 15:45 hod. s príchodom Budmerice,nám. o 16:05 hod.

 

Linka 102425   Bratislava – Trstín - Chtelnica

Spoj č. 22(rf) – s odchodom Chtelnica o 15:35 hod. s príchodom Bratislava o 17:25 hod. zmenený na čas s odchodom Chtelnica o 15:35 hod. s príchodom Bratislava o 17:30 hod.
Spoj č. 11(b) – s odchodom Pezinok o 10:25 hod. s príchodom Modra o 11:20 hod. rozdelený na dva spoje:
  • Spoj č. 11(X) – s odchodom Pezinok o 10:25 hod. s príchodom Trstín o 11:20 hod.
  • Nový spoj č. 31(6) – s odchodom Bratislava o 9:05 hod. s príchodom Trstín o 10:35 hod.

 

Linka 102426   Bratislava – Pezinok - Limbach

Zmena názvu zastávok:
Pezinok,Myslenice,Štúrova ul. zmenený na Pezinok,Grinava Štúrova ul.
Pezinok,Myslenice,Jednota zmenený na Pezinok,Grinava Jednota
Pezinok,Myslenice,kostol zmenený na Pezinok,Grinava kostol
Pezinok,Myslenice,rázc. zmenený na Pezinok,Grinava rázc.
Pezinok,Myslenice,starý mlyn zmenený na Pezinok,Grinava starý mlyn
Na linku je zapracovaná zastávka Svätý Jur,záhr.osada. Obsluhu predmetnej zastávky zabezpečujú spoje č. 1,11,13,27,31,37,39,8,26,30,40,52,54 a 136.
Spoj č. 3(X) – s odchodom Pezinok,žel.st. o 5:55 hod. s príchodom Limbach,Jednota o 6:05 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,žel.st. o 5:57 hod. s príchodom Limbach,Jednota o 6:07 hod.
Spoj č. 11(X) – s odchodom Bratislava,AS o 7:50 hod. s príchodom Limbach,Jednota o 8:35 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 8:15 hod. s príchodom Limbach,Jednota o 9:00 hod.
Spoj č. 29(X) – s odchodom Pezinok,žel.st. o 15:10 hod. s príchodom Limbach,Jednota o 15:23 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,žel.st. o 15:25 hod. s príchodom Limbach,Jednota o 15:38 hod.
Spoj č. 33(b) – s odchodom Pezinok,žel.st. o 16:20 hod. s príchodom Limbach,Jednota o 16:33 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,žel.st. o 16:25 hod. s príchodom Limbach,Jednota o 16:38 hod.
Spoj č. 35(X) – s odchodom Pezinok,žel.st. o 17:10 hod. s príchodom Limbach,Jednota o 17:23 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,žel.st. o 17:22 hod. s príchodom Limbach,Jednota o 17:35 hod.
Spoj č. 4(X) – s odchodom Limbach o 5:00 hod. s príchodom Bratislava o 5:55 hod. zmenený na čas s odchodom Limbach o 4:55 hod. s príchodom Bratislava o 5:55 hod.
Spoj č. 34(b) – s odchodom Limbach,Jednota o 16:35 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 16:50 hod. zmenený na čas s odchodom Limbach,Jednota o 16:35 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 16:50 hod.
Spoj č. 136(X) – s odchodom Limbach,Jednota o 17:25 hod. s príchodom Bratislava o 18:05 hod. zmenený na čas s odchodom Limbach,Jednota o 17:35 hod. s príchodom Bratislava o 18:15 hod. Na spoji je vykonané prečíslovanie spoja na spoj č. 48

 

Linka 102427   Bratislava – Pezinok – Viničné - Senec

Zmena názvu zastávok:
Pezinok,Myslenice,Štúrova ul. zmenený na Pezinok,Grinava Štúrova ul.
Pezinok,Myslenice,Jednota zmenený na Pezinok,Grinava Jednota
Pezinok,Myslenice,kostol zmenený na Pezinok,Grinava kostol
Na linku je zapracovaná zastávka Svätý Jur,záhr.osada. Obsluhu predmetnej zastávky zabezpečujú spoje č. 6,35,40,43 a 47.
Spoj č. 15(6) – s odchodom Pezinok,žel.st. o 7:45 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 8:15 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,ZST,TESCO o 7:28 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 7:55 hod.
Spoj č. 31(Xf) – s odchodom Pezinok,žel.st. o 14:35 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 15:05 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,žel.st. o 14:30 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 15:00 hod.
Spoj č. 37(Xf) – s odchodom Pezinok,žel.st. o 15:40 hod. s príchodom Viničné,ObÚ o 15:50 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,žel.st. o 15:35 hod. s príchodom Viničné,ObÚ o 15:45 hod.
Spoj č. 47(X) – s odchodom Bratislava o 17:50 hod. s príchodom Viničné o 18:50 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava o 17:50 hod. s príchodom Viničné o 18:40 hod.
Spoj č. 45(rf) – s odchodom Pezinok,žel.st. o 17:10 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 17:40 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,žel.st. o 17:05 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 17:35 hod.
Spoj č. 51(rk) – s odchodom Pezinok,žel.st. o 19:40 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 20:15 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,žel.st. o 19:30 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 20:00 hod.
Spoj č. 121(a) – s odchodom Pezinok,žel.st. o 11:15 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 11:45 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,žel.st. o 11:10 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 11:40 hod.
Zároveň je vykonané prečíslovanie spoja na spoj č. 53
Spoj č. 139(a) – s odchodom Pezinok,žel.st. o 15:20 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 15:55 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,žel.st. o 15:25 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 16:00 hod.
Zároveň je vykonané prečíslovanie spoja na spoj č. 49
Spoj č. 18() – s odchodom Senec,žel.st. o 8:15 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 8:45 hod. zmenený na čas s odchodom Senec,žel.st. o 7:55 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 8:25 hod.
Spoj č. 20() – s odchodom Senec,žel.st. o 10:25 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 10:55 hod. zmenený na čas s odchodom Senec,žel.st. o 10:20 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 10:50 hod.
Spoj č. 22() – s odchodom Senec,žel.st. o 11:55 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 12:25 hod. zmenený na čas s odchodom Senec,žel.st. o 12:10 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 12:40 hod.
Spoj č. 28(c) – s odchodom Viničné,kult.dom o 13:58 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 14:10 hod. zmenený na čas s odchodom Viničné,kult.dom o 14:08 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 14:20 hod.
Spoj č. 38(Xf) – s odchodom Viničné,ObÚ o 15:55 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 16:05 hod. zmenený na čas s odchodom Viničné,ObÚ o 15:50 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 16:00 hod.
Spoj č. 50(X) – s odchodom Viničné o 18:50 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 18:58 hod. zmenený na čas s odchodom Viničné o 18:40 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 18:48 hod.

Prečíslovanie spojov:
215 – na 17
115 – na 13


 

Linka 102428   Bratislava - Pezinok - Baba

Zmena názvu zastávok:
Pezinok,Myslenice,Štúrova ul. zmenený na Pezinok,Grinava Štúrova ul.
Pezinok,Myslenice,Hurbanova ul. zmenený na Pezinok,Grinava Hurbanova ul.
Pezinok,Myslenice,Jednota zmenený na Pezinok,Grinava Jednota
Pezinok,Myslenice,kostol zmenený na Pezinok,Grinava kostol
Na linku je zapracovaná zastávka Svätý Jur,záhr.osada. Obsluhu predmetnej zastávky zabezpečujú spoje č. 23,33,41,47,57,2,38,42,64 a 78.
Spoj č. 25(c) – s odchodom Pezinok,nám. o 5:30 hod. s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 5:40 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,nám. o 5:25 hod. s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 5:35 hod.
Spoj č. 35(X) – s odchodom Pezinok,žel.st. o 11:45 hod. s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 12:05 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,žel.st. o 11:35 hod. s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 11:55 hod.
Spoj č. 53(X) – s odchodom Pezinok,ZST TESCO o 15:05 hod. s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 15:33 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,ZST TESCO o 15:15 hod. s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 15:43 hod.
Spoj č. 55(c) – s odchodom Pezinok,žel.st. o 15:45 hod. s príchodom Pezinok,sídl.Sever o 15:55 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,žel.st. o 15:50 hod. s príchodom Pezinok,sídl.Sever o 16:00 hod.
Spoj č. 109(a) – s odchodom Pezinok,žel.st. o 6:45 hod. s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 7:00 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,žel.st. o 6:40 hod. s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 6:55 hod.
Spoj č. 135(a) – s odchodom Pezinok,ZST TESCO o 11:40 hod. s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 12:00 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,ZST TESCO o 11:35 hod. s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 11:55 hod.
Spoj č. 141(a) – s odchodom Pezinok,ZST TESCO o 13:25 hod. s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 13:50 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,ZST TESCO o 13:30 hod. s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 11:55 hod.
Spoj č. 205(6) – s odchodom Pezinok,ZST TESCO o 7:30 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 7:35 hod. preložený na linku 102427
Spoj č. 12(X) – s odchodom Pezinok,Nemocnica I o 6:10 hod. s príchodom Pezinok,ZST TESCO o 6:33 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,Nemocnica I o 6:08 hod. s príchodom Pezinok,ZST TESCO o 6:30 hod.
Spoj č. 28(c) – s odchodom Pezinok,Nemocnica I o 5:40 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 5:55 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,Nemocnica I o 5:35 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 5:50 hod.
Spoj č. 48(c) – s odchodom Pezinok,Nemocnica I o 12:05 hod. s príchodom Pezinok,Grinava,Štúrova ul. o 12:33 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,Nemocnica I o 11:55 hod. s príchodom Pezinok,Grinava,Štúrova ul. o 12:25 hod.
Spoj č. 50(Xw) – s odchodom Pezinok,Nemocnica I o 12:05 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 12:23 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,Nemocnica I o 11:55 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 12:15 hod.
Spoj č. 66(X) – s odchodom Pezinok,Nemocnica I o 15:35 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 15:50 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,Nemocnica I o 15:45 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 16:00 hod.
Spoj č. 72(c) – s odchodom Pezinok,sídl.Sever o 15:55 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 16:05 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,sídl.Sever o 16:00 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 16:10 hod.
Nový spoj č. 84(5c) – s odchodom Pezinok,žel.st. o 15:15 hod. s príchodom Bratislava,AS o 16:00 hod.
Spoj č. 150(a) – s odchodom Pezinok,Nemocnica I o 12:05 hod. s príchodom Pezinok,ZST TESCO o 12:28 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,Nemocnica I o 11:55 hod. s príchodom Pezinok,ZST TESCO o 12:19 hod.

 

Linka 102429   Bratislava - Pezinok - Častá - Štefanová

Zmena názvu zastávok:
Pezinok,Myslenice,Jednota zmenený na Pezinok,Grinava Jednota
Pezinok,Myslenice,kostol zmenený na Pezinok,Grinava kostol
Nový spoj č. 9(c) – s odchodom Modra,Štúrova ul. o 6:05 hod. s príchodom Píla o 6:20 hod.
Spoj č. 43(X) – s odchodom Bratislava,AS o 19:05 hod. s príchodom Štefanová o 20:30 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 19:10 hod. s príchodom Štefanová o 20:30 hod.
Spoj č. 61(X) – s odchodom Častá,garáž o 5:25 hod. s príchodom Doľany,kostol o 5:32 hod. zmenený na čas s odchodom Častá,garáž o 5:30 hod. s príchodom Doľany,kostol o 5:37 hod. s tým, že sa mení znamienko „X“ na „c“.
Spoj č. 59(135) – s odchodom Bratislava o 13:20 hod. s príchodom Dubová o 14:30 hod. zmenené znamienko z „135“ na „13“.
Spoj č. 12(Xw) – s odchodom Doľany,kostol o 5:35 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:05 hod. skrátený v úseku Doľany,kostol – Častá,garáž a zmenený na čas s odchodom Častá,garáž o 5:45 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:10 hod.
Spoj č. 22(c) – s odchodom Píla o 6:30 hod. s príchodom Bratislava,AS o 8:00 hod. zmenený na čas s odchodom Píla o 6:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:55 hod.
Spoj č. 128(X) – s odchodom Štefanová,Jednota o 8:00 hod. s príchodom Bratislava,AS o 9: 15 hod. predĺžená jazdná doba a zmenený na čas s odchodom Štefanová,Jednota o 8:00hod. s príchodom Bratislava,AS o 9: 25 hod.

 

Linka 106407   Malacky - Kuchyňa - Pezinok

Nový spoj č. 19(c) – s odchodom Malacky,žel.st. o 13:45 hod. s príchodom Kuchyňa,ObÚ o 14:15 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 13:55 hod. s príchodom Kuchyňa,ObÚ o 14:25 hod.
Spoj č. 20(c) – s odchodom Kuchyňa,ObÚ o 14:20 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 14:55 hod. zmenený na čas s odchodom Kuchyňa,ObÚ o 14:25 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 14:55 hod.

 

Linka 108403   Senec – Šenkvice – Báhoň – Vištuk - Modra

Spoj č. 7(X) – s odchodom Šenkvice,č.d.151 o 4:40 hod. s príchodom Šenkvice,žel.st. o 4:48 hod. zmenený na čas s odchodom Šenkvice,č.d.151 o 4:20 hod. s príchodom Šenkvice,žel.st. o 4:28 hod.
Spoj č. 5(X) – – s odchodom Vištuk,Jednota o 4:40 hod. s príchodom Šenkvice,žel.st. o 4:50 hod. zrušený
Spoj č. 9(X) – s odchodom Šenkvice,č.d.151 o 5:08 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 5:25 hod. rozdelený na dva  spoje:
  • Spoj č. 9(X) – s odchodom Šenkvice,žel.st. o 5:13 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 5:20 hod.
  • Nový spoj č. 11(X) – s odchodom Šenkvice,č.d.151 o 5:05 hod. s príchodom Šenkvice,žel.st. o 5:13 hod.
Spoj č. 15(X) – s odchodom Šenkvice,č.d.151 o 5:40 hod. s príchodom Šenkvice,žel.st. o 5:48 hod. zmenený na čas s odchodom Šenkvice,č.d.151 o 5:35 hod. s príchodom Šenkvice,žel.st. o 5:43 hod.
Spoj č. 17() – s odchodom Vištuk,Jednota o 5:40 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 6:05 hod. zmenený na čas s odchodom Vištuk,Jednota o 5:30 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 5:53 hod.
Spoj č. 19(X) – s odchodom Šenkvice,č.d.151 o 6:15 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 6:40 hod. zmenený na čas s odchodom Šenkvice,č.d.151 o 6:10 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 6:40 hod.
Spoj č. 127(a) – s odchodom Vištuk,Jednota o 6:15 hod. s príchodom Šenkvice,žel.st. o 6:25 hod. zmenený na čas s odchodom Vištuk,Jednota o 6:10 hod. s príchodom Šenkvice,žel.st. o 6:20 hod.
Spoj č. 39(a) – s odchodom Vištuk,Jednota o 8:20 hod. s príchodom Šenkvice,žel.st. o 8:30 hod. zmenený na čas s odchodom Vištuk,Jednota o 8:10 hod. s príchodom Šenkvice,žel.st. o 8:20 hod
Spoj č. 37() – s odchodom Senec,žel.st. o 8:05 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 8:45 hod. zmenený na čas s odchodom Senec,žel.st. o 8:15 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 8:55 hod.
Spoj č. 139(6) – s odchodom Šenkvice,žel.st. o 10:00 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 10:10 hod. zmenený na čas s odchodom Šenkvice,žel.st. o 9:50 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 10:00 hod.
Spoj č. 41() – s odchodom Vištuk,Jednota o 10:35 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 10:55 hod. zmenený na čas s odchodom Vištuk,Jednota o 10:30 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 10:50 hod.
Spoj č. 45(b) – s odchodom Vištuk,Jednota o 12:50 hod. s príchodom Šenkvice,žel.st. o 13:00 hod. zmenený na čas s odchodom Vištuk,Jednota o 12:30 hod. s príchodom Šenkvice,žel.st. o 12:40 hod.
Spoj č. 49(X) – s odchodom Vištuk,Jednota o 13:55 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 14:15 hod. zmenený na čas s odchodom Vištuk,Jednota o 14:00 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 14:20 hod.
Spoj č. 175(X) – s odchodom Šenkvice,č.d.151 o 17:25 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 17:45 hod. zmenený na čas s odchodom Šenkvice,č.d.151 o 17:40 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 18:00 hod.
Spoj č. 77(rk) – s odchodom Vištuk,Jednota o 19:00 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 19:18 hod. zmenený na čas s odchodom Vištuk,Jednota o 18:55 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 19:15 hod.
Spoj č. 79(X) – s odchodom Šenkvice,č.d.151 o 19:48 hod. s príchodom Šenkvice,žel.st. o 19:55 hod. zmenený na čas s odchodom Šenkvice,č.d.151 o 19:43 hod. s príchodom Šenkvice,žel.st. o 19:50 hod.
Spoj č. 83(rk) – s odchodom Vištuk,Jednota o 20:10 hod. s príchodom Šenkvice,žel.st. o 20:20 hod. zmenený na čas s odchodom Vištuk,Jednota o 20:05 hod. s príchodom Šenkvice,žel.st. o 20:15 hod.
Spoj č. 6(X) – s odchodom Šenkvice,žel.st. o 5:00 hod. s príchodom Šenkvice,č.d.151 o 5:08 hod. zmenený na čas s odchodom Šenkvice,žel.st. o 4:55 hod. s príchodom Šenkvice,č.d.151 o 5:03 hod.
Spoj č. 8(X) – s odchodom Šenkvice,žel.st. o 4:50 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 5:05 hod. zrušený
Spoj č. 12(X) – s odchodom Modra,Štúrova ul. o 5:25 hod. s príchodom Šenkvice,č.d.151 o 5:40 hod. zmenený na čas s odchodom Modra,Štúrova ul. o 5:20 hod. s príchodom Šenkvice,č.d.151 o 5:35 hod.
Spoj č. 14() – s odchodom Modra,Štúrova ul. o 6:05 hod. s príchodom Modra,Kráľ.rešt. o 6:08 hod. zmenený na čas s odchodom Modra,Štúrova ul. o 5:53 hod. s príchodom Modra,Kráľ.rešt. o 5:56 hod.
Spoj č. 16(X) – s odchodom Šenkvice,žel.st. o 6:05 hod. s príchodom Šenkvice,č.d.151 o 6:13 hod. zmenený na čas s odchodom Šenkvice,žel.st. o 5:55 hod. s príchodom Šenkvice,č.d.151 o 6:03 hod.
Spoj č. 22() – s odchodom Modra, Kráľ.rešt. o 6:08 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 6:13 hod.
zmenený na čas s odchodom Modra, Kráľ.rešt. o 5:56 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 6:03 hod.
Spoj č. 38(a) – s odchodom Modra,Štúrova ul. o 8:50 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 9:35 hod. zmenený na čas s odchodom Modra,Štúrova ul. o 8:55 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 9:40 hod.
Spoj č. 42() – s odchodom Modra,Štúrova ul. o 10:10 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 10:30 hod. zmenený na čas s odchodom Modra,Štúrova ul. o 10:05 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 10:25 hod.
Spoj č. 46(b) – s odchodom Modra,Štúrova ul. o 12:20 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 12:50 hod. zmenený na čas s odchodom Modra,Štúrova ul. o 12:05 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 12:25 hod.
Spoj č. 52() – s odchodom Šenkvice,žel.st. o 13:40 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 13:50 hod. zmenený na čas s odchodom Šenkvice,žel.st. o 13:45 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 13:55 hod.
Spoj č. 60(c) – s odchodom Modra,Štúrova ul. o 15:10 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 15:30 hod. zmenený na čas s odchodom Modra,Štúrova ul. o 15:15 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 15:40 hod.
Spoj č. 64(X) – s odchodom Šenkvice,žel.st. o 15:20 hod. s príchodom Šenkvice,č.d.151 o 15:28 hod. zmenený na čas s odchodom Šenkvice,žel.st. o 15:35 hod. s príchodom Šenkvice,č.d.151 o 15:43 hod.
Spoj č. 68(a) – s odchodom Šenkvice,žel.st. o 15:50 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 16:00 hod. zmenený na čas s odchodom Šenkvice,žel.st. o 15:55 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 16:05 hod.
Spoj č. 74(af) – s odchodom Modra,Štúrova ul. o 16:55 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 17:25 hod. zmenený na čas s odchodom Modra,Štúrova ul. o 16:50 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 17:20 hod.
Spoj č. 98(rk) – s odchodom Šenkvice,žel.st. o 18:50 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 19:00 hod. zmenený na čas s odchodom Šenkvice,žel.st. o 18:45 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 18:55 hod.
Spoj č. 88(ak) – – s odchodom Modra,Štúrova ul. o 19:20 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 19:50 hod. zmenený na čas s odchodom Modra,Štúrova ul. o 19:15 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 19:45 hod.
Spoj č. 90(X) – s odchodom Šenkvice,žel.st. o 19:55 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 20:05 hod. zmenený na čas s odchodom Šenkvice,žel.st. o 19:50 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 20:00 hod.
Spoj č. 180(X) – s odchodom Šenkvice,žel.st. o 17:15 hod. s príchodom Šenkvice,č.d.151 o 17:23 hod. zmenený na čas s odchodom Šenkvice,žel.st. o 17:30 hod. s príchodom Šenkvice,č.d.151 o 17:38 hod.KOMPLETNÉ CESTOVNÉ PORIADKY AUTOBUSOV I VLAKOV PLATNÉ OD 9. 12. 2007
NÁJDETE V CESTOVNÝCH PORIADKOCH 2007/2008