24-hod. nonstop plavecká štafeta - veľká výzva pre plavcov

Táto informácia bola publikovaná od 10. 01. 2006 do 04. 02. 2006
Mesto Pezinok v spolupráci so Študentským
parlamentom v Pezinku a Mestskou plavárňou

pozývajú všetkých plávajúcich Pezinčanov
z blízkeho okolia na

24-HODINOVÚ NON-STOP PLAVECKÚ ŠTAFETU.

Podujatie má ambíciu zapísať sa do Slovenskej knihy rekordov.
kedy: 3. - 4. februára 2006
kde: v Mestskej plavárni v Pezinku, Komenského ul. 27
program: v piatok 3. februára:
12.00   štart
12.00 - 12.30 plávajú štafetovým spôsobom členovia Študentského parlamentu v Pezinku
12.30 - 20.30 v hodinových intervaloch jednotlivé stredné a základné školy
12.30 - 13.30   ZŠ Holubyho ul.
13.30 - 14.30   ZŠ Orešie
14.30 - 15.30   ZŠ Fándlyho ul.
15.30 - 16.30   ZŠ Kupeckého ul.
16.30 - 17.30   ZŠ ul. Na bielenisku
17.30 - 18.30   Gymnázium
18.30 - 19.30   Obchodná akadémia
19.30 - 20.00   SOU ul. M. R. Štefánika
20.00 - 20.30   SOU Komenského ul.
20.30 - 22.00 zástupcovia samosprávnych orgánov a inštitúcií mesta Pezinok. Do tohto bloku sa sľúbili zapojiť aj niektoré V.I.P.
TU JE PRIESTOR AJ PRE ŠIROKÚ VEREJNOŠŤ
22.00 - 22.30 Malokarpatský banícky spolok
22.30 - 24.00 pezinskí futbalisti a basketbalisti
v sobotu 4. februára
00.00 - 02.00   pezinskí vysokoškoláci
02.00 - 04.00 Stredná odborná škola Policajného zboru, hasiči, mestská polícia
04.00 - 06.00 PRIESTOR PRE ŠIROKÚ VEREJNOŠŤ
06.00 - 07.00 plavecký oddiel
07.00 - 08.00 potápačský oddiel Perutýn
08.00 - 09.00 Klub orientačného behu
09.00 - 10.00 VTC Pezinok (tenisti a volejbalisti)
10.00 - 12.00 PRIESTOR PRE ŠIROKÚ VEREJNOŠŤ
12.00 oficiálne ukončenie štafety
12.30 vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

Prihlášky a bližšie informácie možno získať:
- Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, Pezinok - 1. posch., č. dv. 9;
  tel.: 033/6901 102, fax: 033/641 23 03, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.