Vinobranie 2005 - poplatky

Táto informácia bola publikovaná od 18. 07. 2005 do 18. 09. 2005


Mesto Pezinok

Rozhodnutie
primátora mesta Pezinok


Mesto Pezinok ako správca miestnej dane za užívanie verejného priestranstva v zmysle ustanovenia § 30 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v zmysle ustanovenia § 26 ods. 12) Všeobecne záväzného nariadenia č. 21/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení noviel vydáva toto:

Rozhodnutie
o stanovení výšky dane za užívanie verejného priestranstva počas Vinobrania 2005, ktoré sa bude konať v dňoch od 16. 9. 2005 do 18. 9. 2005 nasledovne:


Definícia
  1. Ak je daň určená na deň, vzťahuje sa na stánok do 6 m2. V prípade, že má stánok väčšie rozmery, doplatia sa ostatné m2.
  2. Poplatok za piatok, sobotu, nedeľu sa platí na celý deň.
Kritériá pre zľavu
Ak bude stánok vystupovať pod hlavičkou obce a bude zameraný na propagáciu obce okresu Pezinok - kroje, výrobky, prospekty a pod. (bez komerčného pozadia), daň za užívanie verejného priestranstva sa nevyberá (bez burčiaku, vína a gastronómie). Ak sa bude predávať aj víno, burčiak a domáce produkty, daň bude stanovená na 50 % z ceny za užívanie verejného priestranstva.

Záverečné ustanovenia
Naďalej platí zákaz predaja textilu, odevov (okrem krojov a umeleckých odevov) a obuvi, nábytku, elektroniky a domácich spotrebičov, jarmočného tovaru, drogérie a kozmetiky, mimo riadnych predajní.
V prípade účasti obce a jej dychovej hudby, folklórneho súboru či občianskeho združenia na alegorickom sprievode, mesto Pezinok poskytne finančné prostriedky na úhradu časti nákladov spojených s účasťou v sprievode vo výške 1.000,- Sk.

Sadzby
  1. Občerstvenie a reštauračné služby spojené s predajom alkoholických nápojov a tabakových výrobkov    
  1.1. Bez sedenia    
  1.1.1. Radničné námestie, parkovisko Zámockého parku (500 Sk/m2) 6 m2/deň 3 000 Sk
  1.1.2. Ostatné priestory (350 Sk/m2) 6 m2/deň 2 100 Sk
  1.2. So sedením minimálne 20 miest  
  1.2.1. Radničné námestie, parkovisko Zámockého parku (375 Sk/m2) 6 m2/deň 2 250 Sk
  1.2.2. Ostatné priestory 6 m2/deň 1 800 Sk
  2. Občerstvenie bez predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, kebab, mäso na rošte (200 Sk/m2) 6 m2/deň 1 200 Sk
  3. Cukrová vata, langoše, gofri, pukance, cukrovinky, sušené ovocie, oriešky, potraviny, ovocie, zelenina (125 Sk/m2) 6 m2/deň 750 Sk
  4. Jadierka, med, sušené bylinky m2/deň 300 Sk
  5. Bižutéria, hračky, kožená galantéria, suveníry, ozdobné a upomienkové predmety, balóniky (200 Sk/m2) 6 m2/deň 1 200 Sk
  6. Sklo, rezané a črepníkové kvety (100 Sk/m2) 6 m2/deň 600 Sk
  7. Knihy, časopisy, CD, kazety, starožitnosti, filatelia (50 Sk/m2) 6 m2/deň 300 Sk
  8. Umelecká výroba  
  8.1. V uličke remesiel okrem košikárov nad 6 m2 deň 0 Sk
  8.2. V uličke remesiel košikári nad 6 m2 (za každý naviac zabratý m2 100 Sk           denne) 1 m2/deň 100 Sk
  8.3. Mimo uličky remesiel (100 Sk/m2) 6 m2/deň 600 Sk
  9. Vinárska, vinohradnícka a záhradkárska technika a záhradkárske potreby, hobby potreby (100 Sk/m2) 6 m2/deň 600 Sk
10. Poľnohospodárske prebytky /burčiak/ m2/deň 300 Sk
11. Atrakcie m2/deň 250 Sk
12. Hrozno deň 0 Sk
13. Sedenie pred prevádzkou existujúcich zariadení - záber verejného priestranstva na chodníkoch a iných VP m2/deň 10 Sk
Mgr. Oliver Solga
primátor mesta Pezinok