Zmena cestovného poriadku týkajúceho sa spojov v Pezinku

Táto informácia bola publikovaná od 01. 03. 2006 do 15. 04. 2006
Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť
Rožňavská 2, 820 04  Bratislava, P. O. BOX 35

OZNAM

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 06. 03. 2006 (t. j. pondelok) dochádza na linke
102428 Bratislava – Pezinok - Baba k čiastočnej zmene cestovného poriadku týkajúceho sa spojov v meste Pezinok podľa priloženej prílohy.

PRÍLOHA:
Na linke sú doplnené zastávky:
- Pezinok, Komenského ul.
- Pezinok, ul. 1. mája
- Pezinok, Malokarpatského ul.
- Pezinok, Cajlanská ul. rázc.
- Pezinok, Muškát
- Pezinok, Šenkvická.

SPOJE:
 • Spoj č. 9 - predĺžený o úsek žel. st. - Komenského. Spoj vychádza z Komenského ul.
 • Spoj č. 1, 6 - o 5 min skôr
 • Spoj č. 12 - spoj je vedený cez Muškát
 • Spoj č. 24, 26 - o 5 min neskôr. Spoj je vedený cez Muškát
 • Spoj č. 21, 121 - o 5 min neskôr. Spoj je vedený cez Komenského
 • Spoj č. 19 - o 10 min neskôr
 • Spoj č. 34 - o 5 min neskôr
 • Spoj č. 20 - spoj po otočení na žel.st. pokračuje cez námestie so zastávkou na Malokarpatskej cez Komenského do Grinavy
 • Spoj č. 46 - spoj je vedený cez Muškát
 • Nový spoj č. 101 - o 11:15 hod na Muškát a následne Sever s pokračovaním s novým spojom č. 102 zo Severu (potom už klasická trasa)
 • Spoj č. 37 - spoj je vedený cez Muškát
 • Spoj č. 45 - spoj je vedený cez Muškát
 • Spoj č. 59, 61 - spoj je vedený cez Muškát
 • Nový spoj č. 105 - o 17:00 hod na Sever (klasicky) a následne s pokračovaním s novým spojom č. 104 zo Severu cez Muškát na námestie
 • Spoj č. 71 - spoj je vedený cez Muškát
 • Spoj č. 73, 173 - spoj je vedený cez Muškát
 • Nový spoj č. 111 - o 18:45 hod na Sever(klasicky) a následne s pokračovaním s novým spojom č. 106 zo Severu cez Muškát na žel. st.
 • Nový spoj č. 107 - o 20:45 hod na Sever (klasicky) a následne s pokračovaním s novým spojom č. 108 zo Severu cez Muškát na žel. st.

Kompletný zmenený cestovný poriadok linky 102428 nájdete TU (formát PDF).