V Pezinku sa plávalo non-stop celých 24 hodín

Táto informácia bola publikovaná od 06. 02. 2006 do 30. 03. 2006
Zaknihovali si vynikajúci rekord
PEZINOK - Prvý februárový piatok a víkendová sobota v Pezinku patrila plavcom, rekreačným i tým náročnejším vyznávačom či milovníkom tohto športu. V piatok na pravé poludnie odštartoval primátor mesta Oliver Solga plaveckú 24-hodinovú non stop štafetu.

Cieľom rekordmanského podujatia bolo zapojiť do športovania čo najväčší počet plavcov. Každý z nich preplával minimálne jednu dĺžku 25-metrového bazénu. Tí zdatnejší pridali aj viacej ako napríklad 55-ročná Klaudia Korvína presne 1 kilometer. Vo vode sa objavil aj slovenský herec Ján Króner, na záver sa prišiel pozrieť moderátor Richard Vrablec.

Organizátori akcie Mestský úrad, Mestská plaváreň a najmä Študentský parlament mesta Pezinok zaregistrovali aj najväčší vekový rozdiel 82 rokov medzi 90 ročným Alfrédom Bollardtom a 8 ročnou Kamilkou Polákovou. Z najďalej si prišiel po pamätný list Vladimír Hudec z Banskej Bystrice.

Na 60 km doplávali asi hodinu pred záverom rekordu dve členky študentského parlamentu Alica Danielišová a Silvia Nunvářová. Prvými a zároveň poslednými plavcami v pezinskom bazéne boli zástupcovia primátora Juraj Pátek a Jozef Chynoranský, ktorí sa nemalou mierou podieľali na úspešnom rekorde.

Úspešnom preto, lebo sa do tohto 24 hodinového plaveckého maratónu zapojilo 348 účastníkov, ktorí odplávali 2.485 dĺžok dvadsaťpäť metrového bazéna. Dovedna tak vo vode "urazili " presne 62 km a 125 m.

Svoj podiel na tomto rekorde má aj dvojica Marcel Mokrý s 2,5 ročným synom Lukášom. V náručí s potomkom preplávali otec a syn 50 metrov. Ceny si prevzali okrem najstaršieho a najmladšieho účastníka aj najrýchlejšia plavkyňa Petra Benkovská, a Miroslav Horák za najoriginálnejšie plavky.

Našiel sa aj jeden plavec, čo absolvoval svoj úsek s kolesom.

Pezinčania i ostatní účastníci sa ta tak postarali o zaknihovanie si ustanovujúceho rekordu v tejto disciplíne a primátor Oliver Solga prevzal za tento pozoruhodný výkon aj certifikát z knihy slovenských rekordov.
Spracoval:

SK.REKORDY
Igor Svitok
Fraňa Kráľa 7
902 01 Pezinok
info@rekordy.sk
www.rekordy.sk
mobil: +421 905 292 324