Povoľovanie výrubov drevín po novom

Táto informácia bola publikovaná od 20. 02. 2006 do 20. 04. 2006

Od roku 2002 sa podnikatelia a občania nášho mesta v prípade potreby výrubu drevín obracali so žiadosťou o povolenie na výrub výhradne na Mestský úrad Pezinok. Od začiatku roka 2003 sa tu v rámci Spoločného obecného úradu začali vybavovať i žiadosti o povolenie na výrub zo štyroch blízkych obcí: Vinosady, Limbach, Viničné a Slovenský Grob.

V zmysle § 68 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obvodný úrad životného prostredia Pezinok (ďalej len ObÚ ŽP Pezinok) so sídlom na ul. M. R. Štefánika č. 10 v Pezinku s účinnosťou od 15. 2. 2006 vyhradil pôsobnosť obce vo veciach podľa:

  • § 9 odst. 1 písm.l) - vydanie povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov
  • § 12 písm. c) - umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, viníc, chmeľníc a záhrad
  • § 47 - výrub drevín
  • § 48 – náhradná výsadba

zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.


ObÚ ŽP si takto vyhradil povoľovanie vyššie uvedených činností na území:

 

- mesta Pezinok  - v časti extravilánu mesta, ktorý sa nachádza v II.stupni ochrany - CHKO Malé Karpaty a výrub na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Pezinok
- obce Vinosady  - v časti extravilánu obce, ktorý sa nachádza v II.stupni ochrany - CHKO Malé Karpaty a výrub na pozemkoch vo vlastníctve Obce Vinosady
- obce Limbach  - v časti extravilánu obce, ktorý sa nachádza v II.stupni ochrany - CHKO Malé Karpaty a výrub na pozemkoch vo vlastníctve Obce Limbach
- obce Viničné  - v extraviláne a výrub na pozemkoch vo vlastníctve Obce Viničné
- obce Slovenský Grob  - v extraviláne a výrub na pozemkoch vo vlastníctve Obce Slovenský Grob

a ďalších.

 


Ďalšie informácie sú dostupné na Oddelení životného prostredia MsÚ Pezinok
(III. poschodie, č. dv. 56/b, Ing. Jana Gubániová, tel: 033/6901 153)
alebo

na Obvodnom úrade životného prostredia v Pezinku, ul. M. R. Štefánika č. 10
(III.poschodie, č. dv. 301, Ing. Andrea Žídková - tel: 033/641 23 40)