Voľby do Národnej rady SR - obvody a okrsky

Táto informácia bola publikovaná od 04. 04. 2006 do 17. 06. 2006


Mesto Pezinok

Rozhodnutie primátora Mesta Pezinok

o určení volebných okrskov, volebných miestností, miesta a času konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 17. júna 2006
na území mesta PezinokPrimátor mesta Pezinok podľa§ 12 odst.1 zákona č. 333/2004 Z. z., o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, v zmysle rozhodnutia predsedu NR SR, v z. Bélom Bugárom, o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 15. februára 2006

utvoril

volebné okrsky, určil volebné miestnosti, miesto a čas konania volieb do Národnej rady SR dňa 17. júna 2006 na území mesta Pezinka
takto:


A. Volebné okrsky a volebné miestnosti
  Volebný okrsok č. 1
  Volebná miestnosť - Základná škola, Holubyho ul. č. 14
  Ulice: Bratislavská č. 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št.Polkorába

  Volebný okrsok č. 2
  Volebná miestnosť - Družina mládeže, Kollárova ul. č. 1
  Ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollárova

  Volebný okrsok č. 3
  Volebná miestnosť - Gymnázium, Senecká ul. č. 2
  Ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Klinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancova, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Viničianska

  Volebný okrsok č. 4
  Volebná miestnosť - Základná umelecká škola, Trnavská ul. č. 1
  Ulice: Muškátova, Silvánová

  Volebný okrsok č. 5
  Volebná miestnosť - Klub dôchodcov Sládkovičova č. 1
  Ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová

  Volebný okrsok č. 6
  Volebná miestnosť - Materská škola ul. gen. Peknika č.2
  Ulice: Jilemického, Jirásková, Šafarikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepková, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Peknika, F. P. Drobiševa

  Volebný okrsok č. 7
  Volebná miestnosť - Centrum prevencie, Cajlanská ul. č. 95
  Ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzovova, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Zumberská, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, Schaubmarova

  Volebný okrsok č. 8
  Volebná miestnosť - Materská škola, Svätoplukova č. 51
  Ulice: L. Novomeského

  Volebný okrsok č. 9
  Volebná miestnosť - Základná škola, Kupeckého ul. č. 74
  Ulice: Svätoplukova č.3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusová, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova,Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská

  Volebný okrsok č. 10
  Volebná miestnosť - Základná škola, Na bielenisku č.2
  Ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2

  Volebný okrsok č. 11
  Volebná miestnosť - Základná škola Na bielenisku č. 2
  Ulice: Svätoplukova č. 6 až 51

  Volebný okrsok č. 12
  Volebná miestnosť - Materská škola, Vajanského ul. č. 16
  Ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova

  Volebný okrsok č. 13
  Volebná miestnosť - Klub dôchodcov, Hrnčiarská ul. 44
  Ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

  Volebný okrsok č. 14
  Volebná miestnosť - Družina mládeže, Fándlyho ul. č. 11
  Ulice: Mierová, l. mája, Obrancov mieru, Fándlyho

  Volebný okrsok č. 15
  Volebná miestnosť - Stredné odborné učilište, Komenského ul.
  Ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova

  Volebný okrsok č. 16
  Volebná miestnosť - Materská škola , Bystrická ul. č. 1
  Ulice: Bystrická, Bratislavská č. 108 - 130

  Volebný okrsok č. 17
  Volebná miestnosť - Základná škola, Orešie č. 2
  Ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanová, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská , Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Obchodná, Okružná


B. Čas konania volieb
  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa na základe rozhodnutia predsedu NR SR a v zmysle § 25 odst. 3 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky sa vo všetkých volebných okrskoch na území mesta Pezinka budú konať dňa

  17. júna 2006 (sobota) od 7.00 do 22.00 hod.

C. Upozornenie pre voličov
  Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu a vykonaniu zmien, na Mestskom úrade, Radničné nám. č. 7 v kancelárií č. 5. (prízemie)
  Všetky zmeny je možné vykonať do 16. júna do 12.00 hod.
  Žiadam všetkých oprávnených voličov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznamy a vykonali potrebné zmeny.

  Preukazovanie totožnosti
  Podľa citovaných zákonov NR SR majú právo voliť občania Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt v Pezinku a najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku.
  Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom.Mgr. Oliver Solga
primátor mesta Pezinok