Výsledky volieb do Národnej rady SR v okrese Pezinok

Táto informácia bola publikovaná od 18. 06. 2006 do 18. 08. 2006
Dňa 17. júna 2006 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Z celkového počtu zapísaných voličov v okrese Pezinok 45 966 sa zúčastnilo na voľbách 26 005 voličov, čo predstavuje 56,57%-nú účasť.
Z celkového počtu zapísaných voličov v meste Pezinok 17 874 sa zúčastnilo na voľbách 9 940 voličov, čo predstavuje 55,61%-nú účasť.


PODROBNÉ VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÝCH OBVODOCH V OKRESE PEZINOK

Výsledky hlasovania:
    Počet
zapísaných
voličov
Počet voličov,
ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní
Počet odovzdaných
platných hlasovacích
lístkov
 
Báhoň 1 244 680 54,66% 669 98,38%
Budmerice 1 726 905 52,43% 891 98,48%
Častá 1 699 923 54,32% 906 98,15%
Doľany 822 433 52,68% 430 99,30%
Dubová 739 465 62,92% 457 98,27%
Jablonec 650 320 49,23% 314 98,12%
Limbach 1 090 660 60,55% 654 99,09%
Modra 7 226 4 193 58,03% 4 130 98,49%
Pezinok 17 874 9 940 55,61% 9 834 98,93%
Píla 227 166 73,13% 164 98,79%
Slovenský Grob 1 627 942 57,90% 936 99,36%
Svätý Jur 3 890 2 311 59,41% 2 279 98,61%
Šenkvice 3 554 2 008 56,50% 1 979 98,55%
Štefanová 250 117 46,80% 115 98,29%
Viničné 1 399 817 58,40% 808 98,89%
Vinosady 864 507 58,68% 502 99,01%
Vištuk 1 085 618 56,96% 609 98,54%
 
Spolu 45 966 26 005 56,57% 25 667 98,74%


Počet platných hlasov odovzdaných pre politické strany:
    Počet hlasov
Mesto Pezinok
  Počet hlasov
Okres Pezinok spolu
 
  1. Ľavicový blok 15 0,15% 39 0,15%
  2. Strana občianskej solidarity 6 0,06% 11 0,04%
  3. Misia 21 - Nová kresťanská demokracia 11 0,11% 27 0,10%
  4. Strana demokratickej ľavice 14 0,14% 54 0,21%
  5. Združenie robotníkov Slovenska 16 0,16% 30 0,11%
  6. Kresťanskodemokratické hnutie 670 6,81% 2 100 8,17%
  7. Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť 18 0,18% 65 0,25%
  8. Aliancia nového občana 137 1,39% 331 1,28%
  9. Hnutie za demokraciu 41 0,41% 124 0,48%
10. Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 125 1,27% 221 0,86%
11. Slobodné fórum 478 4,86% 1 148 4,47%
12. Občianska konzervatívna strana 80 0,81% 140 0,54%
13. Prosperita Slovenska 12 0,12% 39 0,15%
14. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 815 8,28% 2 539 9,88%
15. Agrárna strana vidieka 14 0,14% 26 0,10%
16. Komunistická strana Slovenska 320 3,25% 814 3,17%
17. Slovenská ľudová strana 27 0,27% 73 0,28%
18. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 3 240 32,94% 7 493 29,18%
19. SMER - sociálna demokracia 2 652 26,96% 6 681 26,01%
20. Slovenská národná strana 1 083 11,01% 3 544 13,80%
21. NÁDEJ 60 0,61% 178 0,69%
 
Spolu 9 834 100% 25 667 100%