Uzávierka križovatky na ul. Holubyho - Kupeckého

Táto informácia bola publikovaná od 24. 07. 2006 do 31. 08. 2006
Vážení občania,

z dôvodu výstavby okružnej križovatky na ul. Holubyho - Mladoboleslavská - Kupeckého - Š. Polkorába bude v termíne

od 1. 8. do 31. 8. 2006
urobená obchádzka tejto križovatky
.

Obchádzka z Kupeckého ul. bude smerom na SNP, z Hrnčiarskej ul.  bude uzatvorená ul. Št. Polkorába. Mladoboleslavská ul. bude odklonená na Záhradnú ul. (autobusy na Mýtnu ul.) a Holubyho ul. bude slepá ulica - značka bude od Farskej uličky.

Vzhľadom k týmto zmenám dôjde aj k zmene organizácie pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy v Pezinku; ide o tieto zmeny:
  • Zastávka Pezinok,nám. bude dočasne premiestnená na zastávku Pezinok, Jesenského ul.
  • Zastávka Pezinok,Cajlanská ul.rázc. v smere do Bratislavy bude posunutá o 150 m vyššie, pokračuje sa cez Mýtnu, Kalinčiakovu s ďalšou náhradnou zastávkou Pezinok, Jesenského ul.
  • Zastávka Pezinok,Cajlanská ul.rázc. v smere do Modry bude dočasne premiestnená na Mýtnu ul.
  • Spoje na linke 102428 v smere do Nemocnice resp. sídl. Sever budú vedené cez Kalinčiakovu, Mýtnu (so zastávkou), Trnavskú, Rázusovu, Cajlanskú, Novomeského s otočením na sidl. Sever s pokračovaním podľa CP
  • Zastávky Pezinok, Kupeckého ul., hostinec; Pezinok, Kupeckého ul. ZŠ, Pezinok,Suvorovova, budú dočasne zrušené bez náhrady


Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok