Dychovky v Preši 2006

Táto informácia bola publikovaná od 07. 08. 2006 do 20. 08. 2006
Spolok dychová hudba Cajlané, Kultúrne centrum Pezinok a Fanklub Cajlané pripravili tohto roku VI. ročník Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb Dychovky v preši na 17. - 20. augusta 2006.

Po tieto festivalové dni bude reprezentovať výsledky svojej práce za uplynulé obdobie 12 dychových orchestrov a to z Rakúska, Česka a zo Slovenska. Prekvapením tohto ročníka bude detský dychový orchester ZUŠ z Kyjova a orchester Mor and Kinamon z Izraela.
Tak ako už býva zvykom, na záver súťažného festivalu bude vyhodnotenie a odovzdanie cien účinkujúcim a ľudová veselia s dychovou hudbou Vracovjáci z Česka.


PROGRAM FESTIVALU:
17. 8. 2006 - ŠTVRTOK
19.00 h  Chrám Premenenia Pána  Sv. omša za zomrelých a žijúcich muzikantov DH v Pezinku 
I. sprievodné koncertovanie

18. 8. 2006 - PIATOK
18.00 - 18.45 h   Zámocký park  Orchester Mor And Kinamon - Izrael 
19.00 - 20.00 h Zámocký park  Spolok DH Senčanka - Slovensko 
II. sprievodné koncertovanie

19. 8. 2006 - SOBOTA
  9.00 - 10.00 h Trhovisko - Kupeckého ulica Spolok DH Vinosadka - Slovensko 
III. sprievodné koncertovanie
17.00 - 18.00 h nádvorie Zámku Orchester Mor And Kinamon - Izrael 
18.00 - 19.00 h nádvorie Zámku Spolok C. a K. dychovný komorný orchester - Slovensko
19.00 - 20.00 h nádvorie Zámku Spolok DH Záhorienka - Slovensko
IV. sprievodné koncertovanie

20. 8. 2006 - NEDEĽA
  9.00 - 10.00 h Vináreň Matyšák DH Vinosadka - Slovensko
10.00 - 11.00 h Radničné nám. - Mariánsky stĺp  DH Gemerčanka - Slovensko
10.00 - 11.00 h Kultúrny dom - hlavný vchod DH Svätojurska - Slovensko
11.00 - 11.30 h Vináreň Matyšák DH Musikverein Sarasdorf - Rakúsko
12.00 - 12.30 h Radničné nám. - Mariánsky stĺp DH Bojnická kapela - Slovensko 
12.00 - 12.30 h Kultúrny dom - hlavný vchod DH Nedanovčianka - Slovensko
13.00 - 13.30 h Kultúrny dom - hlavný vchod DH ZUŠ Kyjov - Česko
obedňajšia prestávka
13.30 h Zraz DH pred Kultúrnym domom na Holubyho ul. - všetci
13.45 h Sprievod zúčastnených DH na nádvorie Zámku - všetci + mažoretky
Krátke vystúpenie mažoretiek - Kessa Bratislava
14.00 h Slávnostné otvorenie súťaže - fanfary
14.30 h Spolok DH Nedonovčianka - Trenčiansky kraj (Slovensko)
15.00 h Spolok DH Svätojurská  - Bratislavský kraj (Slovensko)
15.30 h Spolok DH Gemerčanka - Banskobystrický kraj (Slovensko)
16.00 h Spolok DH Vinosadka - Bratislavský kraj (Slovensko)
16.30 h DH Musikverein Sarasdorf (Rakúsko)
17.00 h Spolok DH Bojnická kapela - Trenčiansky kraj (Slovensko)
17.45 h 1. hosť: Koncert hosťujúceho orchestra z Izraela
18.30 h 2. hosť: Koncert mládežníckej dychovej hudby ZUŠ Kyjov - Česko
19.00 h Megakoncert všetkých zúčastnených dychových hudieb
19.20 h Vyhlásenie výsledkov súťaže a pozvanie na VII. ročník 2007
19.45 h Veselica s DH Vracovjaci z Moravy - Česko
22:30 h Záver

VSTUPENKY:
Ceny vstupeniek sú nasledovné:
sobota večer 30 Sk
nedeľa odpoludnia - celý program 100 Sk
nedeľa večer - koncert DH Vracovjaci    60 Sk

Vstupenky možno zakúpiť v predpredaji na vrátnici Kultúrneho domu v Pezinku od 7. augusta 2006 v čase od 8.00 do 21.00 hod.