Komunálne voľby 2006 - vyhlásenie kandidatúry

Táto informácia bola publikovaná od 16. 10. 2006 do 02. 12. 2006


Mesto Pezinok


VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti v Pezinku

2. decembra 2006

 

Miestna - Mestská volebná komisia v Pezinku podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti zaregistrovala týchto kandidátov:
 1. Jozef Chynoranský, Ing., 44 r., technický manažér, Pezinok, 1.mája 45, SDKÚ-DS
 2. Oliver Solga, Mgr., 52 r., historik umenia, Pezinok, M.R.Štefánika 24, nezávislý kandidát
 3. Marián Šipoš, Ing., 35 r., stavebný inžinier, Pezinok, SNP 17, nezávislý kandidátVYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva v Pezinku

2. decembra 2006

Miestna - Mestská volebná komisia v Pezinku podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
VOLEBNÝ OBVOD č. 1
 1. Dušan Baďura, 54 r., živnostník, Pezinok, Trnavská 71, nezávislý kandidát
 2. Milan Barančík, 33 r., manažér, Pezinok, Rázusova 34, ĽS-HZDS + SNS
 3. Roman Baranovič, PaedDr., 32 r., pracovník vo verejnej službe, Pezinok, Muškátová 23,
  SDKÚ-DS
 4. Ján Bíž, Ing., 50 r., štátny zamestnanec, Pezinok, Muškátová 13, SDKÚ-DS
 5. Ľubomír Blažek, RNDr., 56 r., riaditeľ obchodnej spoločnosti, Pezinok, Dobšinského 26,
  nezávislý kandidát
 6. Richard Demovič, MUDr., PhD., 46 r., lekár, Pezinok, M.R.Štefánika 3, SMER
 7. Jozef Dvorák, 47 r., strojný technik, Pezinok, Trnavská 65, ĽS-HZDS + SNS
 8. Medard Féder, 56 r., živnostník, Pezinok, Markušova 9, KDH
 9. Michal Gálik, 56 r., robotník, Pezinok, Komenského 18, KDH
 10. Peter Hyross, PhDr., 47 r., historik, Pezinok, Silvánová 10, OKS
 11. Miroslav Chanečka, Ing., 49 r., stavebný inžinier, Pezinok, Rázusova 50, ĽS-HZDS + SNS
 12. Ivan Kurka, 56 r., elektrotechnik, Pezinok, kpt.Jaroša 27, ĽS-HZDS + SNS
 13. Ondrej Kušnier, 43 r., živnostník, Pezinok, Šenkvická cesta 9, SDKÚ-DS
 14. Ivan Lukšík, PhDr. doc., CSc., 45 r., vysokoškolský učiteľ, Pezinok, gen.Peknika 5, SZ
 15. Stanislav Macek, JUDr., 55 r., vedúci kontroly, Pezinok, Svätoplukova 33, nezávislý kandidát
 16. Vladislav Marušic, 32 r., robotník, Pezinok, Muškátová 19, KSS
 17. Jaroslav Mihalovič, 54 r., podnikateľ, Pezinok, Trnavská 9, ĽS-HZDS + SNS
 18. Jozef Mužík, 23 r., predavač, Pezinok, Muškátová 6, SĽS
 19. Emanuel Noga, Ing., 44 r., podnikateľ, Pezinok, Za koníčkom 1A, SDKÚ-DS
 20. Igor Noga, 35 r., elektrotechnik, Pezinok, Záhradná 3, SMER
 21. Pavol Pastucha, Ing., 56 r., podnikateľ, Pezinok, F.P.Drobiševa 37, SMER
 22. Juraj Pátek, Ing., 46 r., ekonóm, Pezinok, Hroznová 7, ĽS-HZDS + SNS
 23. Marián Pátek, MUDr., 45 r., lekár, Pezinok, Šafarikova 3, OKS
 24. Imrich Pilka, Ing., 48 r., chemik, Pezinok, Majakovského 21, SMER
 25. Stanislav Procházka, Ing., 55 r., obchodný zástupca, Pezinok, Za dráhou 3, SMER
 26. Roman Slezák, Ing., 37 r., manažér, Pezinok, Moyzesova 16, ĽS-HZDS + SNS
 27. Oliver Solga, Mgr., 52 r., historik umenia, Pezinok, M.R.Štefánika 24, nezávislý kandidát
 28. Mária Šebová, Ing., 54 r., manažérka, Pezinok, Jilemnického 6, nezávislý kandidát
 29. Milan Šimovič, Ing., 60 r., živnostník, Pezinok, Za koníčkom 7, KDH
 30. Marián Šipoš, Ing., 35 r., stavebný inžinier, Pezinok, SNP 17, SZ
 31. Kvetoslava Štrbová, 41 r., podnikateľka, Pezinok, Moyzesova 8, SMER
 32. Peter Wittgrúber, 32 r., odborný pracovník, Pezinok, Za dráhou 11, SMER

VOLEBNÝ OBVOD č. 2
 1. Eva Balážová, 66 r., dôchodkyňa, Pezinok, Holubyho 46, KDH
 2. Peter Fraňo, 59 r., súkromný podnikateľ, Pezinok, Cajlanská 257, OKS
 3. Ján Hacaj, Ing., 46 r., vinár, Pezinok, L.Novomeského 52, OKS
 4. Milan Konfráter, 33 r., novinár, Pezinok, Banícka 52, SZ
 5. Mária Lichtnekerová, 52 r., pedagogička, Pezinok, Cajlanská 149, ĽS-HZDS + SNS
 6. Stanislav Sobota, Ing., 52 r., elektrotechnik, Pezinok, Cajlanská 83, ĽS-HZDS + SNS
 7. František Varecha, 47 r., konateľ spoločnosti, Pezinok, Cajlanská 165, SMER
 8. Vladimír Ženiš, 38 r., podnikateľ, Pezinok, F.P.Drobiševa 24, SMER

VOLEBNÝ OBVOD č. 3
 1. Pavel Alexy, PhD. CSc., 45 r., docent na STU, Pezinok, Svätoplukova 17, SF
 2. Miloš Andel, Ing., 45 r., ekonóm, Pezinok, Muškátová 28, SDKÚ-DS
 3. René Bílik, doc. PaedDr., CSc., 46 r., literárny vedec, Pezinok, Svätoplukova 18, OKS
 4. Ján Butko, Ing., 47 r., ekonóm, Pezinok, Zigmundíkova 11, KDH
 5. Ivan Cebro, Ing., 43 r., konateľ spoločnosti, Pezinok, Holubyho 44, SMER
 6. Juraj Čech, RNDr., 49 r., chemik, Pezinok, Svätoplukova 4, SMER
 7. Jozef Číž, Bc., 52 r., odborný pedagóg, Pezinok, Suvorovova 6, ĽS-HZDS + SNS
 8. Ľubomír Gašparovič, Mgr., 43 r., veliteľ hasičského a záchraného zboru, Pezinok, Svätoplukova 23, KDH
 9. Gabriel Guštafík, 50 r., rušňovodič, Pezinok, Svätoplukova 27, nezávislý kandidát
 10. Miroslav Horák, Bc., 43 r., elektromechanik, Pezinok, Svätoplukova 28, ĽS-HZDS + SNS
 11. Helena Kaňuková, 37 r., ekonómka, Pezinok, Svätoplukova 45, ĽS-HZDS + SNS
 12. Vladimír Kinder, 37 r., podnikateľ, Pezinok, L.Novomeského 46, SMER
 13. Hynek Kosář, Ing., 49 r., podnikateľ, Pezinok, Kupeckého 28, KDH
 14. Miroslav Král, RNDr., CSc., 52 r., geofyzik, Pezinok, Svätoplukova 12, SZ
 15. Vladimir Malovec, Ing., 55 r., štátny zamestnanec, Pezinok, Za hradbami 16, SDKÚ-DS
 16. Elena Matuská, PaedDr., 57 r., učiteľka, Pezinok, Kupeckého 72, SDKÚ-DS
 17. Miloš Medvecký, Ing., 41 r., štátny zamestnanec, Pezinok, Svätoplukova 3, SMER
 18. Božena Mizerová, 52 r., učiteľka, Pezinok, Cajlanská 33, SMER
 19. Peter Nagy, Ing., 47 r., riaditeľ, Pezinok, Zámocká 28, SMER
 20. Michal Ondrovič, Ing., 52 r., vyrobný riaditeľ, Pezinok, Svätoplukova 26, nezávislý kandidát
 21. Jaroslav Pavlovič, Ing., 48 r., štátny zamestnanec, Pezinok, Sládkovičova 33, SZ
 22. Jozef Popluhár, Ing., 47 r., manažér, Pezinok, L.Novomeského 15, ĽS-HZDS + SNS
 23. Jozef Suchoň, 26 r., manažér, Pezinok, Svätoplukova 15, ĽS-HZDS + SNS
 24. Jozef Štolc, 46 r., mechanik, Pezinok, Svätoplukova 6, ĽS-HZDS + SNS
 25. Lukáš Tyko, Mgr., 24 r., právnik, Pezinok, Banícka 61, ĽS-HZDS + SNS
 26. Katarína Vladová, PaedDr., 49 r., špeciálny pedagóg, Pezinok, Svätoplukova 2, SDKÚ-DS
 27. Karel Votava, 41 r., živnostník, Pezinok, Cajlanská 196, nezávislý kandidát

VOLEBNÝ OBVOD č. 4
 1. Elena Antalová, 57 r., dôchodkyňa, Pezinok, SNP 44, KDH
 2. Peter Belanský, Ing., 54 r., podnikateľ, Pezinok, Hviezdoslavova 30, nezávislý kandidát
 3. Zuzana Čaputová, Mgr., 33 r., právnička, Pezinok, Mierová 8, SZ
 4. Ján Čech, Ing., 55 r., ekonóm, Pezinok, Obrancov mieru 20, SMER
 5. Anton Eliaš, PhDr. doc., CSc., 56 r., vysokoškolský učiteľ, Pezinok, Sládkovičova 20, OKS
 6. Roman Farkaš, 36 r., dispečer, Pezinok, 1.mája 6, SMER
 7. František Féder, 51 r., manažér, Pezinok, Fárska 7, OKS
 8. Igor Glova, Mgr., 38 r., sociológ, Pezinok, Bystrická 18, ĽS-HZDS + SNS
 9. Peter Haško, Bc., 27 r., riaditeľ, Pezinok, Za hradbami 7, ANO
 10. František Hotový, PaedDr., 64 r., pedagóg, Pezinok, Nerudova 15, ĽS-HZDS + SNS
 11. Jozef Chynoranský, Ing., 44 r., technický manažér, Pezinok, 1.mája 45, SDKÚ-DS
 12. Marian Janás, 38 r., elektromechanik, Pezinok, Hrnčiarska 65, ĽS-HZDS + SNS
 13. Elena Jurčíková, Mgr., 51 r., riaditeľka SOU, Pezinok, Bernolákova 46, SDKÚ-DS
 14. Viera Klimeková, Mgr., 44 r., učiteľka, Pezinok, 1.mája 45, SZ
 15. Patrik Kretter, 27 r., podnikateľ, Pezinok, Gorkého 20, SDKÚ-DS
 16. Juraj Markovič, 54 r., právnik, Pezinok, Majakovského 9, ĽS-HZDS + SNS
 17. Ladislav Nemček, Ing., 55 r., ekonóm, Pezinok, Hrnčiarska 42, SMER
 18. Justín Sedlák, JUDr., 51 r., menežér, Pezinok, Tolstého 11, SMER
 19. Alexander Šindelár, 59 r., stavebný technik, Pezinok, Bystrická 32, ĽS-HZDS + SNS
 20. Pavol Šipkovský, 23 r., študent, Pezinok, Bernolákova 99, SĽS
 21. Alžbeta Šipošová, Ing., 44 r., ekonómka, Pezinok, Obrancov mieru 27, KDH
 22. Alena Šlavková, 52 r., vedúca pošty, Pezinok, 1.mája 45, SMER
 23. Ladislav Špánik, 58 r., mechanik, Pezinok, Bratislavská 124, SMER
 24. Ľubica Toporová, 31 r., sekretárka, Pezinok, Vajanského 11, SDKÚ-DS
 25. Miroslav Tullner, Ing., 24 r., maklér, Pezinok, Kuzmányho 9, SMER
 26. Jozef Vlado, Mgr., 38 r., mediálny analytik, Pezinok, Holubyho 44, SDKÚ-DS
 27. Helena Vojteková, 49 r., zdravotná sestra, Pezinok, Bystrická 20, ĽS-HZDS + SNS
 28. Peter Zúbek, 26 r., lesník, Pezinok, Puškinova 9, ĽS-HZDS + SNS

VOLEBNÝ OBVOD č. 5
 1. Rudolf Čížik, Bc., 36 r., ekonóm, Pezinok, Myslenická 66, SDKÚ-DS
 2. Zita Joklová, PhDr., 60 r., psychológ, Pezinok, Myslenická 164, ĽS-HZDS + SNS
 3. Ivan Klamo, 45 r., podnikateľ, Pezinok, Štúrova 10, SF
 4. Ján Mirianský, Ing., 53 r., podnikateľ, Pezinok, Hurbanova 17, SMER
 5. Štefan Noskovič, JUDr., 59 r., právnik, Pezinok, Myslenická 167, ĽS-HZDS + SNS
 6. Drahomír Šmahovský, 47 r., dopravca, Pezinok, Štúrova 30, SMER
 7. Andrej Vilim, 26 r., riaditeľ pobočky banky, Pezinok, Hurbanova 1, SZ
 8. Janka Virgovičová, PaedDr., 39 r., učiteľka, Pezinok, Cintorínska 23, SDKÚ-DS