Zmena tel. čísel na Daňovom úrade v Pezinku

Táto informácia bola publikovaná od 20. 03. 2007 do 20. 05. 2007
Od 1. 4. 2007 dochádza k zmene telefónnych čísel na Daňovom úrade v Pezinku.
Aktuálne telefónne čísla sú nasledovné:


Sídlo:
Moyzesova ul. č. 2, 902 01 Pezinok
tel.:  033/648 44 03
fax:  033/641 29 24
web:  www.drsr.sk

Úradné hodiny (pre stránky)
pondelok: 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 16.00 hod.
streda: 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
v ostatné dni podateľňa:
pondelok: 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 15.00 hod.
utorok: 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 15.00 hod.
streda: 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
štvrtok: 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 15.00 hod.
piatok: 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 15.00 hod.

Pracoviská
Sekretariát riaditeľa 033/648 44 03
Oddelenie vymeriavacie - Fyzické osoby 033/648 44 20
Oddelenie vymeriavacie - Právnické osoby 033/648 45 06
Oddelenie vymeriavacie - Závislá činnosť 033/648 45 02
Oddelenie kontroly 033/648 44 29
Oddelenie exekučné 033/648 44 10
Oddelenie registrácie 033/648 44 17
Služby pre verejnosť 033/648 44 26

Kompetencie

  • vykonáva správu daní podľa zákona 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov;
    bližšie informácie na www.drsr.sk