Výsledky turnaja v stolnom futbale

Táto informácia bola publikovaná od 01. 04. 2007 do 01. 06. 2007
Študentský parlament v Pezinku, Mesto Pezinok a EPIcentrum - Centrum voľného času v Pezinku zorganizovali v sobotu 30. 3. 2007 v prístavbe CVČ turnaj v stolnom futbale.
Zúčastnilo sa ho 14 tímov, ktoré súťažili tzv. pavúkovým systémom v dvoch kategóriách - základné a stredné školy a vysoké školy a verejnosť.

VÝSLEDKY TURNAJA:

kategória Základné školy a stredné školy
  1. miesto - Róbert Lasza, Pavol Illy
  2. miesto - Vanda Švarcová, Lucia Vacková
  3. miesto - Lucia Kocandová, Alica Danielisová

 kategória Vysoké školy a verejnosť 
  1. miesto    Kristián Križanovič, Igor Prievozník
  2. miesto    Romana Jurinová, Katka Dzíbeová
  3. miesto    Jakub Granec, Michal Bužek

Vzhľadom na úspech tohto ročníka plánuje Študentský parlament zorganizovať aj druhý ročník turnaja.