Informácia o situácii na Glejovke

Táto informácia bola publikovaná od 31. 03. 2008 do 14. 05. 2008
31. marca v noci vyhorel bytový dom našich rómskych spoluobčanov v Pezinku, v časti Glejovka. Bez prístrešku zostalo 93 ľudí, z toho viac ako 50 detí. Mesto im vzápätí zabezpečilo náhradné ubytovanie na jeden mesiac v bývalej školskej jedálni na Holubyho ulici.
Dostali finančný preklenovací príspevok, šaty, obuv a potraviny. Všetky náklady doteraz hradilo mesto, jedná sa o cca 800 tisíc korún, vrátane zakúpenia 16-tich unimobuniek.

Tieto budú umiestnené v Glejovke a Rómovia do nich boli presťahovaní 30. apríla. Unimobunky sú vybavené štandardnou výbavou, bez napojenia na vodu a elektrinu. Vodou ich zásobuje Mesto, pretože už v roku 2006 ich Bratislavská vodárenská spoločnosť odpojila od vody, keďže ich dlh presiahol vyše 300 tisíc Sk. Rómovia boli tiež upozornení, že musia zabezpečiť svoju vyhorenú nehnuteľnosť, aby neprišlo k úrazu osôb, keďže je neobývateľná. Po ubytovaní v unimobunkách budeme ďalej hľadať možnosti a riešenia ich problému až do definitvínej a obojstranne vyhovujúcej podoby.