Koncert proti skládke - 22. apríla 2008

Táto informácia bola publikovaná od 14. 04. 2008 do 22. 04. 2008
Občianska iniciatíva Skládka nepatrí do mesta (OI) plánuje na Deň Zeme, 22. apríla 2008, znovu upozorniť na kontroverzný plán výstavby novej skládky odpadu v Pezinku. Po úspešnej občianskej demonštrácii z februára, sa tentokrát OI rozhodla informovať verejnosť o vývoji kauzy formou koncertu a happeningu na Radničnom námestí v Pezinku.

"Naším cieľom je informovať občanov Pezinka, že aj napriek čiastočným víťazstvám kauza spornej pezinskej skládky stále nie je doriešená. Bratislavský inšpektorát SIŽP ešte v januári vydal stavebné povolenie na výstavbu novej skládky v Pezinku. Celý zámer sa vtedy stretol s obrovským odporom obyvateľov a samosprávy mesta Pezinok. Voči rozhodnutiu sme sa odvolali, namietame jeho nezákonnosť a porušovanie našich práv, ako účastníkov konania. Na inšpekcii životného prostredia teraz prebieha odvolacie konanie, na konci ktorého sa definitívne rozhodne, či v Pezinku nová skládka bude alebo nie. Celý zámer budovania novej skládky je v rozpore s územným plánom mesta a v rozpore so zákonom a doteraz bol presadzovaný hrubo a arogantne. Preto je opäť dôležité pripomenúť, že Pezinčania skládku nechcú a trvajú na rešpektovaní svojich práv,“ povedala právnička iniciatívy Zuzana Čaputová.

V Pezinku už jednu obrovskú skládku majú a to iba 150 m od prvých domov. Nová skládka by sa mala nachádzať 280m od prvých obydlí a 400 m od samotného centra mesta. Plocha jamy pripravovanej novej skládky, v prvej etape, sa rovná ploche 11,5 futbalových ihrísk a hĺbka jamy sa rovná štvorposchodovej bytovke. Tak ako doposiaľ na starú skládku aj na novú by sa mal odpad dovážať z iných miest a obcí. Pezinčania skládku odmietajú najmä z dôvodu vplyvov skládok na zdravie, keďže sa preukázal vplyv skládok na vznik niektorých, i onkologických, ochorení.

„Na koncerte vystúpia pezinskí umelci, ale aj známi slovenskí speváci. Všetci vystúpia samozrejme bez nároku na honorár. Koncert bude sprevádzaný ďalšími akciami napríklad rozsiahlou výstavou malieb a fotografií o pezinskej skládke, informačnými stánkami mimovládnych organizácií, či maľovaním detí na chodníku. I keď sa nám zatiaľ podarilo dosiahnuť veľa, ešte sme definitívne nevyhrali a aj týmto podujatím chceme ukázať, že nespíme a stále sledujeme rozhodovanie úradníkov o osude nášho mesta, “ povedal organizátor koncertu Milan Konfráter z OI.

Kontakt:
  • Milan Konfráter, občianska iniciatíva Skládka nepatrí do mesta, mobil: 0905 224 805
  • Mgr. Zuzana Čaputová, občianska iniciatíva Skládka nepatrí do mesta, mobil: 0905 11 11 31
  • Ing. Jaroslav Pavlovič, občianska iniciatíva Skládka nepatrí do mesta, mobil: 0908 350272
Viac informácií o občianskej iniciatíve Skládka nepatrí do mesta nájdete na www.nechcemeskladku.szm.sk