Deň otvorených dverí na Mestskom úrade

Táto informácia bola publikovaná od 06. 05. 2008 do 14. 05. 2008DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
NA MESTSKOM ÚRADE V PEZINKU

cieľ podujatia:
priblížiť občanom mesta Pezinok prácu miestnej samosprávy
termín:
14. mája 2008 (streda)
miesto konania: 
Budova Mestského úradu v Pezinku, Radničné nám. 7
(v zasadačke č. 12)
 

PROGRAM:
8.00 hod. AKO FUNGOVALA PEZINSKÁ SAMOSPRÁVA VOĽAKEDY
Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea
9.30 hod. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Z HISTÓRIE PEZINKA
Jozef Motešický, Malokarpatské múzeum
11.00 hod. NAJVÝZNAMNEJŠIE UDALOSTI V 800-ROČNEJ HISTÓRII PEZINKA
Peter Wittgrúber, Mestské múzeum
14.00 hod. STRETNUTIE BÝVALÝCH I SÚČASNÝCH DOPISOVATEĽOV, ČLENOV REDAKČNÝCH RÁD A SYMPATIZANTOV ČASOPISU PEZINČAN
pri príležitosti 40. výročia jeho existencie
Milan Oravec, súčasný šéfredaktor časopisu Pezinčan
15.00 hod. HODINA OTÁZOK A ODPOVEDÍ S PRIMÁTOROM mesta Pezinok
Oliver Solga, primátor mesta Pezinok
16.00 hod. PREDSTAVENIE NOVÉHO PHSR (Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja) mesta Pezinok
Peter Tremboš, spracovateľ PHSR
17.00 hod. AKTUÁLNE OTÁZKY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V PEZINKU – beseda s občanmi na tému odpadov v meste: skládka, problematika komunálneho odpadu – poplatky, separovanie a ďalšie aktuálne témy z oblasti životného prostredia
Oliver Solga, primátor mesta Pezinok; Miloš Bačák, odd. životného prostredia MsÚ;
Zuzana Čaputová a Jaroslav Pavlovič, aktivisti občianskej iniciatívy „Skládka nepatrí do mesta“


SPRIEVODNÉ AKTIVITY:
  • výstavka muzeálnych exponátov súvisiacich s prácou mestskej samosprávy v minulosti - zo zbierok Malokarpatského múzea v Pezinku
  • anketa zameraná na zisťovanie názorov Pezinčanov na top udalosti, osobnosti a pamiatky mesta Pezinok – vyhlásenie výsledkov a vylosovanie výhercovKolektívnych účastníkov (najmä zo škôl) prosíme, aby sa z kapacitných dôvodov prihlásili vopred na
Mestskom úrade v Pezinku , Radničné námestie 7, referát vzťahov k verejnosti, č. dv. 9;
tel. 033/6901 102, fax 033/641 23 03, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk