Slovnaft Rally - uzávierka komunikácií a horského prechodu Baba

Táto informácia bola publikovaná od 20. 05. 2008 do 24. 05. 2008
V súvislosti s usporiadaním športového podujatia Slovnaft Rally Bratislava 2008 budú v dňoch 23. mája 2008 v čase od 17:10 – 19:10 a 19:25 – 21:40 h a 24. mája 2008 v čase od 7.50 h do 10.00 h uzavreté miestne komunikácie - ulice Okružná, Majakovského a Fajgalská cesta po motokárovú dráhu.
Uzávierka miestnych komunikácií bude úplná a obchádzka bude možná po ul. Bratislavská, Komenského, Bernolákova a SNP. Súčasne bude v súvislosti s touto akciou 24. mája 2008 uzavretý horský prechod Baba v čase od 8:10 – 10:20, 11:05 – 13:15, 14:20 – 16:30 h.


Súťaž Slovnaft Rally Bratislava 2008 je zaradená do seriálu TEMPUS BECEP RALLY 2008 - majstrovstvá Slovenska. Program súťaže Rally je koncipovaný ako dvojdenná súťaž so štartom v piatok 23. mája v popoludňajších hodinách a ukončením v sobotu 24. mája podvečer. Súčasťou súťaže bude bohatý doprovodný program, ktorý iste zaujme každého návštevníka podujatia.

POPIS TRATE RALLY V PEZINKU:
Rýchlostná skúška (RS) 1, 3, 4 Vinice
Dĺžka: 6,75 km; povrch: asfalt dobrej kvality
Start RS je na parkovisku pred OD Tesco v Pezinku, kde sú hneď na úvod zaradené divácky zaujímavé prejazdy parkoviskom. Po opustení parkoviska náročnou pravou zákrutou a následným prejazdom cez obslužné komunikácie obchodného domu sa RS dostáva na mestskú komunikáciu Pezinka. Dlhá rovinka je spestrená prirodzeným retardérom na ceste pre novú výstavbu rodinných domov. Na 1,60 km od štartu je náročný prejazd mostíkom. Po 700 m od neho sa trať RS dostane na zložitú križovatku a cez most čo najviac vľavo (zaujímavé divácke miesto). Trať RS pokračuje popri Policajnej škole cestou do Limbachu. Dostáva sa k motokárovej dráhe, ktorú míňa vpravo. Po pár metroch (3,10 km od štartu RS) trať RS odbočuje doprava na úzku cestu medzi vinice. Ďalej trať RS pokračuje na úzkej, veľmi technickej časti s množstvom horizontov až do cieľa RS, ktorý je vo výjazde z viníc v Pezinku.
Rýchlostná skúška (RS) 5, 7, 10 Pezinská Baba
Dĺžka: 15 km; povrch: asfalt
Popis RS: komunikáciou. Po 1,35 km na úzkej "rozskákanej" ceste sa trať RS dostáva na hlavnú cestu Pezinok – Pernek, ktorú opúša po 200 m smerom doľava. Po opustení hlavnej cesty vedie trať RS úzkou účelovou komunikáciou vedľa chatovej osady a zaujímavými zákrutami za rekreačným zariadením sa ostro vľavo dostávame znovu na hlavnú cestu Pezinok – Pernek. Pred vjazdom do kameňolomu je spomaľovací retardér a po cca 300 m sa nachádzame na štarte populárnych pretekov automobilov do vrchu Pezinská Baba. Ďalej je trať RS zhodná s traťou pretekov do vrchu, kde sa striedajú dlhšie rovinky so sériou ťažkých zákrut rôzneho polomeru využívajúc prejazd parkoviskami. Po dosiahnutí vrcholu stúpania trať RS pokračuje v klesaní s množstvom zákrut smerom do Perneku. Pri zjazde sa využívajú ako prirodzené retardéry odstavné parkoviská. Cieľ RS je 400 m pred miestnou tabuľou Pernek.

Bližšie informácie o podujatí nájdete na www.tempusrally.sk.