Výsledky 1. kola voľby prezidenta v okrese

Táto informácia bola publikovaná od 23. 03. 2009 do 05. 04. 2009
Dňa 21. marca 2009 sa konalo 1. kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky.

Z celkového počtu zapísaných voličov v okrese Pezinok 47 927 sa zúčastnilo na voľbách 23 379 voličov, čo predstavuje 48,78%-nú účasť.
Z celkového počtu zapísaných voličov v meste Pezinok 18 478 sa zúčastnilo na voľbách 8 797 voličov, čo predstavuje 47,60%-nú účasť.

Do 2. kola voľby prezidenta, ktoré sa uskutoční 4. apríla 2009, postupujú:
  • Ivan Gašparovič (Pezinok: 44,38%; okres: 47,40%)
  • Iveta Radičová   (Pezinok: 43,45%; okres: 39,53%)
Informácie o volebných okrskoch a miestnostiach nájdete tu.


PODROBNÉ VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÝCH OBVODOCH V OKRESE PEZINOK

Výsledky hlasovania:
Počet
zapísaných
voličov
Počet voličov,
ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní
Počet odovzdaných
platných hlasovacích
lístkov
Báhoň 1 331 610 45,83% 598 98,03%
Budmerice 1 826 827 45,29% 821 99,27%
Častá 1 751 820 46,83% 816 99,51%
Doľany 831 422 50,78% 421 99,76%
Dubová 773 409 52,91% 409 100,00%
Jablonec 700 316 45,14% 313 99,05%
Limbach 1 232 783 63,55% 783 100,00%
Modra 7 513 3 775 50,24% 3 750 99,41%
Pezinok 18 478
8 797
47,60% 8 747
99,44%
Píla 260 143 55,00% 142 99,30%
Slovenský Grob 1 708 790 46,25% 778 98,48%
Svätý Jur 4 062 2 038 50,17% 2 017 98,96%
Šenkvice 3 661 1 745 47,66% 1 737 99,54%
Štefanová 251 113 45,01% 113 100,00%
Viničné 1 523 775 50,88% 773 99,74%
Vinosady 928 499 53,77% 45 99,59%
Vištuk 1 099 517 47,04% 512 99,03%
Spolu 47 927 23 379
48,78% 23 227
99,36%


Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na prezidenta SR:
Počet
hlasov
Dagmar
Bollová
Ivan
Gašparovič
Zuzana
Martináková
Milan
Melník
František
Mikloško
Iveta
Radičová
Milan
Sidor
Báhoň 598 6
(1,00%)
307
(51,33%)
33
(5,51%)
5
(0,83%)
51
(8,52%)
193
(32,27%)
3
(0,50%)
Budmerice 821 4
(0,48%)
426
(51,88%)
41
(4,99%)
10
(1,21%)
66
(8,03%)
272
(33,13%)
2
(0,24%)
Častá 816 12
(1,47%)
355
(43,50%)
35
(4,28%)
16
(1,96%)
74
(9,06%)
321
(39,33%)
3
(0,36%)
Doľany 421 3
(0,71%)
198
(47,03%)
20
(4,75%)
14
(3,32%)
20
(4,75%)
164
(38,95%)
2
(0,47%)
Dubová 409 3
(0,73%)
238
(58,19%)
25
(6,11%)
14
(3,42%)
25
(6,11%)
104
(25,42%)
0
(0,00%)
Jablonec 313 6
(1,91%)
165
(52,71%)
18
(5,75%)
0
(0,00%)
33
(10,54%)
91
(29,07%)
0
(0,00%)
Limbach 783 5
(0,63%)
433
(55,30%)
28
(3,57%)
4
(0,51%)
26
(3,32%)
286
(36,52%)
1
(0,12%)
Modra 3 750 35
(0,93%)
1 566
(41,76%)
177
(4,72%)
61
(1,62%)
209
(5,57%)
1 683
(44,88%)
19
(0,50%)
Pezinok 8 747
67
(0,76%)
3 882
(44,38%)
399
(4,56%)
137
(1,56%)
420
(4,80%)
3 801
(43,45%)
41
(0,46%)
Píla 142 1
(0,70%)
66
(46,47%)
11
(7,74%)
1
(0,70%)
13
(9,15%)
49
(34,50%)
1
(0,70%)
Slovenský Grob 778 7
(0,89%)
485
(62,33%)
30
(3,85%)
17
(2,18%)
33
(4,24%)
200
(25,70%)
6
(0,77%)
Svätý Jur 2 017 16
(0,79%)
910
(45,11%)
75
(3,71%)
30
(1,48%)
132
(6,54%)
849
(42,09%)
5
(0,24%)
Šenkvice 1 737 22
(1,26%)
1 031
(59,35%)
88
(5,06%)
34
(1,95%)
69
(3,97%)
484
(27,86%)
9
(0,51%)
Štefanová 113 0
(0,00%)
63
(55,75%)
4
(3,53%)
2
(1,76%)
5
(4,42%)
39
(34,51%)
0
(0,00%)
Viničné 773 5
(064%)
361
(46,70%)
35
(4,52%)
16
(2,06%)
42
(5,43%)
311
(40,23%)
3
(0,38%)
Vinosady 497 3
(0,60%)
252
(50,70%)
28
(5,63%)
4
(0,80%)
20
(4,02%)
188
(37,82%)
2
(0,40%)
Vištuk 512 8
(1,56%)
273
(53,32%)
25
(4,88%)
7
(1,36%)
51
(9,96%)
148
(28,90%)
0
(0,00%)
Spolu 23 227
203
(0,78%)
11 011
(47,40%)
1 072
(4,61%)
372
(1,60%)
1 289
(5,54%)
9 183
(39,53%)
97
(0,41%)