Výsledky 2. kola voľby prezidenta v okrese Pezinok

Táto informácia bola publikovaná od 06. 04. 2009 do 05. 05. 2009
Dňa 4. apríla 2009 sa konalo 2. kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky.

Z celkového počtu zapísaných voličov v okrese Pezinok 48 216 sa zúčastnilo na voľbách 27 377 voličov, čo predstavuje 56,80%-nú účasť.
Z celkového počtu zapísaných voličov v meste Pezinok 18 571 sa zúčastnilo na voľbách 10 281 voličov, čo predstavuje 55,39%-nú účasť.

Oproti prvému kolu sa tak účasť voličov zvýšila o 8,02% (okres), resp. o 7,79% (Pezinok)

Víťazom 2. kola voľby prezidenta sa stal Ivan Gašparovič.


PODROBNÉ VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÝCH OBVODOCH V OKRESE PEZINOK

Výsledky hlasovania:
Počet
zapísaných
voličov
Počet voličov,
ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní
Počet odovzdaných
platných hlasovacích
lístkov
Báhoň 1 336 728 54,49% 721 99,04%
Budmerice 1 839 996 54,15% 987 98,49%
Častá 1 777 1 001 56,33% 996 99,50%
Doľany 843 517 61,32% 515 99,61%
Dubová 777 469 60,36% 465 99,15%
Jablonec 706 391 55,38% 389 99,49%
Limbach 1 239 878 70,86% 872 99,32%
Modra 4 622 4 336 56,88% 4 321 99,65%
Pezinok 18 571 10 287 55,39% 10 222 99,37%
Píla 266 173 65,03% 173 100,00%
Slovenský Grob 1 728 968 56,01% 957 98,86%
Svätý Jur 4 041 2 445 60,50% 2 429 99,35%
Šenkvice 3 660 2 079 56,80% 2 075 99,81%
Štefanová 261 140 53,63% 139 99,29%
Viničné 1 526 842 55,17% 837 99,41%
Vinosady 926 552 59,61% 550 99,64%
Vištuk 1 098 585 53,27% 578 98,80%
Spolu 48 216
27 387
56,80% 27 220
99,39%


Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na prezidenta SR:
Ivan Gašparovič Iveta Radičová
Báhoň 430 59,63% 291 40,36%
Budmerice 630 64,22% 351 35,77%
Častá 563 56,52% 433 43,47%
Doľany 318 61,74% 197 38,25%
Dubová 320 68,81% 145 31,18%
Jablonec 246 63,23% 143 36,76%
Limbach 493 56,53% 379 43,46%
Modra 2 056 47,58% 2 265 52,41%
Pezinok 5 157 50,45% 5 065 49,54%
Píla 98 56,64% 75 43,35%
Slovenský Grob 689 71,99% 268 28,00%
Svätý Jur 1 298 53,43% 1 131 46,56%
Šenkvice 1 456 70,16% 619 29,83%
Štefanová 82 58,99% 57 41,00%
Viničné 447 53,40% 390 46,59%
Vinosady 316 57,45% 243 42,54%
Vištuk 379 65,57% 199 34,42%
Spolu 14 978
55,02% 12 242 44,97%


Výsledky 1. kola voľby prezidenta SR zo dňa 21. marca 2009 nájdete tu.