Jarné upratovanie - rozmiestnenie veľkokapacitých kontajnerov

Táto informácia bola publikovaná od 08. 04. 2009 do 10. 05. 2009
Mapka rozmiestnených kontajnerovMesto Pezinok zabezpečí v dňoch 8. až 10. mája rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú určené na zber veľkoobjemového odpadu z domácností. Na zber révy a konárov budú v tom istom čase slúžiť stanovišťa s veľkokapacitnými kontajnermi.

Nebezpečné odpady do kontajnerov nepatria, na ich zber treba využiť Zberné miesto nebezpečných odpadov na Šenkvickej ul. č. 12, v sídle firmy Petmas. Ide napr. o tieto druhy odpadov: vyradené elektrické a elektronické zariadenia – pračky, chladničky, malé a veľké domáce spotrebiče, drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, ale aj pneumatiky.

Kontajnery slúžia iba obyvateľom mesta Pezinok, nie sú určené fyzickým osobám –podnikateľom a právnickým osobám, ktorí si musia zabezpečiť likvidáciu všetkých odpadov na vlastné náklady.