Cyklomaratón Pezinok 2009 - ZMENA

Táto informácia bola publikovaná od 28. 04. 2009 do 13. 05. 2009
TOKAJSKÁ OBLASŤ

30. 5. – 3. 6. 2009


TRASA

1. DEŇ - 30. 5. 2009 - cesta vlakom BA - Košice; Košice - Viničky

2. DEŇ - 31. 5. 2009 - Viničky – Tŕňa – Viničky – 56 km

3. DEŇ - 1. 6. 2009 - Viničky – Latorica – Viničky – 73 km

4. DEŇ - 2. 6. 2009 - Viničky – SK Tokajská oblasť – Viničky – 85 km

5. DEŇ - 3. 6. 2009 - Viničky – Košice; cesta vlakom Košice – BA


CENA

100 Eur / na osobu
(cena zahŕňa 4 x ubytovanie s raňajkami, doprava vlakom BA – KE – BA + preprava bicykla)



Prihlásiť sa môžete na MsÚ v Pezinku, č. dv. 9 do 13. 5. 2009.

V stredu 13. 5. 2009 o 17:00 h sa zároveň uskutoční stretnutie účastníkov Cyklomaratónu 2009 na Mestskom úrade v Pezinku v zasadačke č. 12 na prvom poschodí.


Kontaktná osoba:
Zuzana Somorovská, MsÚ Pezinok, 033/6901 102, somorovska.zuzana@msupezinok.sk